رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه سلامت روان و مولفه های روانشناسی مثبت (امید، شادی و معنویت) و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب سال های مختلف تحصیلی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101915
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۲۳‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۰۵،خ۲۲۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : خالوئی، محمدمهدی
عنوان : بررسی و مقایسه سلامت روان و مولفه های روانشناسی مثبت (امید، شادی و معنویت) و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب سال های مختلف تحصیلی [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمدمهدی خالوئی، سبحان اعرابی
استاد راهنما : ؛ امرالله ابراهیمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۴۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : از آنجایی که پزشکان نقش مهمی در حفظ بهداشت و سلامت جامعه ایفا می کنند، ضروری است که آنها نه تنها از سلامت جسمانی و روانی کافی برخوردار باشند بلکه از لحاظ ویژگی های مثبت و ارتقاء سطح سلامت نسبت به سایر افراد بالاتر باشنند. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه سلامت روان و موالفه های روانشناسی مثبت از جمله شادی، امید و معنویت در دانشجویان پزشکی در طول سال های مختلف تحصیلی می باشد. این مطالعه مقطعی بر روی یک نمونه تصادفی‭ ۳۳۲ ‬نفری از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬انجام شد. برای محاسبه مولفه های مورد نظر طرح به ترتیب معنویت از ‭GHQ28‬، شادی، پرسشنامه آکسفورد و امید پرسشنامه الیسون، سلامت روان پرسشنامه اشنایدر استفاده شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار و آزمون های تی، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های به دست آمده میانگین نمره پرسشنامه معنویت‭ ۹۰/۲۰۱ ‬به اضافه و منهای‭۱۵/۶۷۸ ‬، سلامت روان‭ ۲۷/۷۹۸ ‬به اضافه و منهای‭۱۵/۶۷۸ ‬، شادی‭ ۶۸/۳۸۵ ‬به اضافه و منهای‭۱۷/۲۷۴ ‬، امید‭ ۲۳/۳۷۳ ‬به اضافه و منهای‭ ۳/۱۵۴ ‬به دست آمد که نمره شادی در بین سال های مختلف تفاوت معنادار داشت و با توجه به نمره سلامت روان،‭ ۴۰ ‬درصد دانشجویان از درجاتی از اختلال سلامت رنج می بردند همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین شادی، امید و معنویت با سلامت روان و خرده مقیاس های آن ارتباط معناداری وجود دارد اما تنها معنویت با معدل تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار داشت. با توجه به کاهش معنادار نمره شادی بین دانشجویان سالهای ابتدایی و انتهایی و همچنین ارتباط معنادار شادی، امید و معنویت با سلامت روان، توجه به این مهم در برنامه ریزی های آموزشی توصیه می شود.
توصیفگر : ۱. بهداشت روانی.- کلیدواژه‌ها: روانشناسی
: امید به زندگی
: وضعیت آموزشی
: دانشجویان پزشکی
: Psychology
: Life Expectancy
: Educational Status
: Students, Medical
شناسه افزوده : اعرابی، سبحان
: ابراهیمی، امرالله، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۵۲۳موجود‭‬
نظرسنجی