رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر کیسپپتین -‭ ۱۰ ‬بر روی میزان مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی به سمت تومور و شرکت آنها در رگزایی در موش های ‭C57BL6‬ مبتلا به تومور ملانوما "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101923
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۲۹‬
شماره راهنما : ‭QU،۳۷۵،گ۵۶۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : گلزار، فاطمه
عنوان : بررسی اثر کیسپپتین -‭ ۱۰ ‬بر روی میزان مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی به سمت تومور و شرکت آنها در رگزایی در موش های ‭C57BL6‬ مبتلا به تومور ملانوما [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه گلزار
استاد راهنما : ؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭vi‬، ‭۵۷‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۴۵۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کیسپپتین ها، رسپتور خود ‭( GPR54 or Kiss- 1R )‬ را که یک نوع رسپتور متصل شونده به زیر واحد ‭Gaq‬ است فعال می‌کنند تا عملکردهای مختلفی شامل تحرک سلولی، کموتاکسی و فرایندهایی که انژیوژنز در آنها موثر است از قبیل متاستاز تومور و تهاجم تروفوبلاست را مهار کند. در این مطالعه قصد ما بررسی اثر کیسپپتین -‭ ۱۰ ‬که فعال ترین عضو خانواده کیسپپتین ها است روی میزان مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی و شرکت آنها در رگزایی بود.ارزیابی میزان مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی تربیت شده با غلظت های‭nM ۵۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰ ‬ از کیسپپتین -‭ ۱۰ ‬به وسیله ‭Transwell inserts‬ انجام شد. میزان بیان ‭cxcr4‬ با استفاده از ‭anti- mouse cxcr4 pe antibody‬ و به وسیله فلوسایتومتری بررسی شد و ارزیابی میزان رگزایی و تشکیل عروق جدید در تومور به وسیله آنتی بادی ‭CD31‬ به روش ایمونوهیستوکمیستری صورت گرفت. بررسی ها نشان داد که توانایی مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی در غلظت بالای کیسپپتین کاهش یافته بود. اما میزان مهاجرت سلولی در غلظت های کمتر کیسپپتین افزایش یافته بود. میزان بیان ‭CXCR4‬ در غلظت ‭ ۱۰۰ nM‬نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت ولی بین گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین میزان تراکم مویرگی در غلظت ‭ ۱۰۰ nM‬افزایش معنی دار داشت، در حالی که نتایج سایر گروه‌ها تفاوت معنی داری را نشان نداد. کیسپپتین -‭ ۱۰ ‬می‌تواند در غلظت های مختلف به طور متفاوتی روی مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی اثر بگذارد و این اثر از طریق مکانیسم احتمالا کاملا وابسته به بیان ‭CXCR4‬ نمی‌باشد. همچنین غلظت ‭ ۱۰۰ nM‬این پپتید همراه افزایش انژیوژنز در تومور بوده است که ممکن است ناشی از افزایش مهاجرت سلول های بنیادی به سمت تومور باشد
توصیفگر : ۱.کموتاکسی.- کلیدواژه‌ها: کموتاکسی
: دست اندازی نورویش
: ژن های سرکوبگر تومور
: یاخته ها
: ملانوم
: Chemotaxis
: Neoplasm Metastasis
: Genes, Tumor Suppressor
: Cells
: Melanoma
: Angiogenesis Inducing Agents
: Mesenchymal Stromal Cells
: Kisspeptins
شناسه افزوده : حق‌جوی جوانمرد، شقایق، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۴۲۹موجود‭‬
نظرسنجی