رکورد قبلیرکورد بعدی

" استخراج و تخمین میدان متراکم قلبی از توالی تصاویر قلبی سه بعدی ‭CT‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101927
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۳۱‬
شماره راهنما : ‭.M2WG،۱۴۱/۵،.M2،خ۷۷۲‮الف‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : خواجه‌پور، حسن
عنوان : استخراج و تخمین میدان متراکم قلبی از توالی تصاویر قلبی سه بعدی ‭CT‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /حسن خواجه‌پور
استاد راهنما : ؛ سعید کرمانی
استاد مشاور : ؛ محمد هاشمی، مهدی کرمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۹‬ص.‬: مصور
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۲۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری های قلبی عروقی از دلایل عمده مرگ و میر در جهان است که بنا بر آمار در حدود یک سوم از کل موارد مرگ را تشکیل می‌دهند. با وجود توسعه روش های غیرتهاجمی، روش های ریسک پذیر آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون هنوز مهمترین روش های تشخیصی در مطالعات فیزیولوژیکی و آناتومیکی قلب می‌باشند. لذا از این ابزارها نمی‌توان در تمام بیماران استفاده کرد و لزوم روش های جایگزین با ریسک پایین ملموس است. گرفتگی عروق قلبی حرکت و فعالیت عضلات قلب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نظر فیزیولوژیست ها و پزشکان بررسی میزان حرکت نواحی مختلف بطن چپ قلب در تشخیص گرفتگی عروق و همچنین بررسی عملکرد بطن مهم می‌باشد. مدالیته های تصویربرداری قلبی نظیر ‭CT‬ و ‭MRI‬ از تکنولوژی پیچیده و گرانقیمت استفاده می‌کنند. اما اطلاعات کمی راجع به میزان حرکت ذرات میوکارد بطنی ارائه می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد این مدالیته‌ها پتانسیل لازم جهت استخراج میزان حرکت ذرات میوکارد و نهایتا کمک به تشخیص بیماری به شیوه‌های کم خطر را دارند. در این پژوهش سعی شد با استفاده از مدالیته تصویربرداری ‭CT‬ میزان حرکت عضله میوکارد بطن چپ جهت تشخیص بیماری و گرفتگی عروق استخراج شود. نتایج حاصله نیز تحت نظر متخصصین با استاندارد کلسیم اسکر مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا ابتدا مرزهای عضله میوکارد بطن چپ در اسلایس ها و فریم های مختلف اخذ شده در یک سیکل قلبی مورد تقطیع قرار گرفت. فریم ها در فازهای‭ ۵ ‬درصدی سیکل قلبی اخذ شدند. اسلایس ها نیز با فاصله یک میلی‌متر بازسازی شده و سپس به تصاویر محور کوتاه تبدیل شدند. در ادامه حرکت نقاط روی مرزهای عضله به عنوان اطلاعات حرکتی جهت تشکیل و تغییر شکل مدل فرم پذیر در یک سیکل کامل قلبی استخراج گردید. سپس از مدل مش فعال سه بعدی به دلیل داشتن قابلیت استفاده از خصوصیات مکانیکی و هندسی عضله بطن چپ، جهت تخمین حرکت عضله استفاده شد. نتایج نیز به فرم استاندارد بولتزای جهت مقایسه با مدالیته های دیگر به نمایش درآمد. تغییر شکل سطحی دیواره داخلی و خارجی بطن چپ و همچنین تغییر شکل حجمی عضله میوکارد بطنی در یک سیکل کامل قلبی از تصاویر سی تی مالتی اسلایس قلبی به کمک مدل مش فعال به دست آمد. با چیدمان تصاویر فیلم تغییرات بطن چپ نیز ساخته شد. در نهایت میدان حرکتی متراکم به کمک مدل مش فعال استخراج گردید و جهت ارزیابی به فرم استاندارد بولتزای نمایش داده شد و با مدالیته کلسیم اسکر قیاس گردید. در این پژوهش بیش از‭ ۷۰۰۰ ‬تصویر محور کوتاه بطن چپ از چهار بیمار و سه فرد سالم مورد تقطیع قرار گرفت. اما اطلاعات دو بیمار بر انجام عمل بای پس عروقی، از مرحله ارزیابی خارج شدند. در مجموع ارزیابی شیوه مورد استفاده در تشخیص ناکارآمدی در‭ ۱۶ ‬ناحیه استاندارد قلبی از دقت‭ ۷۰ ‬درصد و حساسیت‭ ۷۱ ‬درصد برخوردار بود. نتایج نشان می‌دهد از روش ارائه شده می‌توان به منظور استخراج میدان حرکت و تجزیه و تحلیل سه بعدی تغییر شکل بطن چپ جهت ارزیابی زنده بودن بافت میوکارد استفاده کرد. نتایج تجزیه و تحلیل با شواهد کلینیکی آنها سازگاری داشت. اما این سازگاری در قسمت ‭Apical‬ بطن کمتر از دو ناحیه ‭Basal‬ و ‭Mid- Cavity‬ بود. زیرا مبنی بر نظر متخصصین میدان حرکتی از ‭Basal‬ بطن به سمت ‭Apex‬ آن تدریجا کم می‌شود. اما در نتایج حاصل از این پژوهش حرکت در قسمت انتهایی ‭Apical‬ و نزدیک به ناحیه ‭Apex‬ بیشتر از بعضی نواحی ‭Mid- Cavity‬ به دست آمد
توصیفگر : ۱. بیماری‌های قلب- تشخیص.- کلیدواژه‌ها: برش نگاری رایانه‌ای با پرتو ایکس
: تصویربرداری از طریق تشدید مغناطیسی
: پرتونگاری از عروق
: عضله قلب
: بیماری‌های قلبی- تشخیص
: Tomography, X- Ray, Computed
: Magnetic Resonance Imaging
: Angiography
: Myocardium
: Heart Diseases
شناسه افزوده : کرمانی، سعید، استاد راهنما
: هاشمی، محمد، استاد مشاور
: کرمی، مهدی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۴۳۱موجود‭‬
نظرسنجی