رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان انطباق درمان بیماران اسکیزوفرنی بستری شده در اپیزود اول با راهنماهای درمانی معتبر در بیمارستان نور اصفهان بین سالهای‭۸۹ - ۸۴ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101929
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۱۵‬
شماره راهنما : ‭WM،۲۰۳،گ۳۱۱ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : گرجانی، خزر
عنوان : بررسی میزان انطباق درمان بیماران اسکیزوفرنی بستری شده در اپیزود اول با راهنماهای درمانی معتبر در بیمارستان نور اصفهان بین سالهای‭۸۹ - ۸۴ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /خزر گرجانی
استاد راهنما : ؛ مجید برکتین، غلامحسین احمدزاده
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1392/07/09‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۲‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۸۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پژوهش حاضر به بررسی میزان انطباق درمان بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان نور شهر اصفهان بین سال های‭ ۸۴ ‬تا‭ ۸۹ ‬در اپیزود اول بیماری با راهنماهای معتبر درمانی پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی است و روی‭ ۴۲) ۱۱۳ ‬زن و‭ ۷۱ ‬مرد) بیمار اسکیزوفرنی اپیزود اول که بین سال های‭ ۸۴ ‬تا‭ ۸۹ ‬در بخش روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی نور شهر اصفهان بستری بوده اند انجام شده است. این مطالعه به صورت سرشماری انجام شده است. و داده ها از طریق پایگاه داده های بیمارستان نور و پرونده های بیمارستانی جمع آوری شده و سپس شاخص های آماری نظیر میانگین ها و فراونی نسبی متغیرها به دست آمد. میانگین سنی بیماران در این مطالعه‭ ۸/۷۹ ‬ـ / +‭ ۲۸/۹۱ ‬با دامنه سنی‭ ۱۲ ‬تا‭ ۶۴ ‬سال بود.‭ ۲۶/۵ ‬درصد از بیماران بیسواد و‭ ۵۲/۲ ‬درصد از بیماران بیکار بوده اند.‭ ۵/۳ ‬درصد از بیماران در این مطالعه اقدام به خودکشی و‭ ۱۰/۶ ‬درصد بیماران اقدام به دیگر کشی داسته اند. تعداد‭ ۳۸ ‬نفر ‭ ۳۳/۶)‬درصد) از بیماران درمان خود را منطبق با راهنمای معتبر درمان اسکیزوفرنی انجمن روانپزشکی آمزیکا شروع کرده اند.‭ ۷۹/۶ ‬درصد از بیماران در طول درمان خود داروی آنتی کولینزژیک دریافت کرده اند. میزان مطابقت نوع داروهای تجویز شده با راهنمای معتبر در همه مراحل درمان به طور متوسط‭ ۴۵/۲۴ ‬درصد بوده است. به طور میانگین‭ ۸۷/۷۴ ‬درصد از بیماران داروهای خود را در تمام مراحل درمان در دامنه دوز پیشنهادی راهنمیا معتبر درمان اسکیزوفرنی دریافت کرده اند. میزان مطابقت درمان بیماران اسکیزوفرنی اپیزود اول که در بیمارستان نور اصفهان بین سال های‭ ۸۴ ‬تا‭ ۸۹ ‬بستری بوده اند با راهنمای معتبر درمان بیماران اسکیزوفرنی انجمن روانپزشکی آمریکا در زمینه انتخاب داروی خط اول درمان پایین بوده است. همچنین بیشترین خطا در انتخاب دارویی، تجویز بی اندیکاسیون درمان چند دارویی ارزیابی شده است و علی رغم اینکه توصیه های این راهنما در انتخاب دوز داروهای تجویز شده برای اکثر بیماران رعایت شده است اما مدت زمان تجویز یک دارو قبل از انتقال بیمار به مرحله بعدی درمان به خوبی رعایت نشده است.
توصیفگر : ۱. اسکیزوفرنی.- کلیدواژه‌ها: اسکیزوفرنی
: روانپزشکی
: داروهای موثر بر روان
: Schizophrenia
: Psychiatry
: Psychotroic Drugs
شناسه افزوده : برکتین، مجید، استاد راهنما
: احمدزاده، غلامحسین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۵۱۵موجود‭‬
نظرسنجی