رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر سالسالات بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و اختلال عملکرد اندوتلیوم بیماران مبتلا به دیابت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101946
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۱۶‬
شماره راهنما : ‭WK،۸۱۵،ف۲۹۲‮الف‬،۱۳۹۲‬
سرشناسه : فخری، مریم
عنوان : اثر سالسالات بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و اختلال عملکرد اندوتلیوم بیماران مبتلا به دیابت [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم فخری
استاد راهنما : ؛ نوشین خلیلی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮‭[۹]‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : پاسخ دهی نامناسب عروق ناشی از اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران مبتلا به دیابت نوع‭ ۲ ‬به خوبی شناخته شده است ولی در مورد اثر داروهایی همچون سالسالات در کاهش سرعت پیشرفت دیابت و جنبه های اندوتلیومی آن اختلاف نظر وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر سالسالات بر روی برخی متغیرهای سرمی و وابسته به اندوتلیوم در افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز و موارد جدید با تشخیص دیابت بود. بیماران دچار اختلال تحمل گلوکز و موارد جدید تشخیص دیابت از بین مراجعین به مرکز تحقیقات غدد اصفهان بین ماه های بهمن‭ ۱۳۸۷ ‬و تیر‭ ۱۳۸۸ ‬انتخاب شدند. در ابتدا اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و همچنین نمونه گیری خون جهت بررسی بیوشیمیایی ‭HbA1C‬، کلسترول تام، ‭HDL(High Density Lipoprotein)‬،‭LDL (Low Density Lipoprotein)‬، ‭AST (Aspartate aminortansferase)‬، تری گلیسرید ‭TG)‬ یا ‭(Triglyceride‬ و انسولین سرم انجام شد، سپس بررسی اتساع وابسته به جریان ‭Flow mediated dilatation)‬ یا ‭(MD‬ انجام گردید. بیماران به صورت تصادفی به گروه برای دریافت‭ ۱/۵ ‬گرم سالسالات دو بار در روز یا دارونما برای‭ ۳ ‬ماه تقسیم شدند بعد از‭ ۳ ‬ماه نمونه گیری خون و ‭FMD‬ به طور مجدد انچام گردید، قبل و بعد از مداخله داده ها ثبت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.‭ ۴۰ ‬بیمار شامل‭ ۸ ‬مرد و‭ ۳۲ ‬زن وارد این مطالعه شدند. میانگین سنی آنها‭ ۴۷/۱۵ + / - ۶/۶۷ ‬سال بود. در گروه تحت درمان با سالسالات قند ناشتای خون ‭FBS)‬ یا ‭(Fasting blood sugar‬ و تعداد گلبولهای سفید خون ‭hite blood cellW)‬ یا ‭(WBC‬ به طور معنی داری گاهش و ‭(C-reactive protein) CRP‬ افزایش داشت. همچنین ‭FMD‬ به طور معنی داری در گروه مورد مداخله افزایش یافت. سایر متغیرها تغییر چشم گیری نداشت. سالسالات در بیماران مبتلا به دیابت نوع‭ ۲ ‬به خوبی تحمل می شود و می تواند سطح ‭FBS‬ بیماران و همچنین عملکرد اندوتلیال آن ها را بهبود بخشد ولی بررسی در مورد ایمن بودن مصرف طولانی مدت دارو در جامعه نیازمند مطالعات بیشتر است.
توصیفگر : ۱. دیابت شیرین - درمان.- کلید واژه ها: دیابت قندی
: سالیسیلات ها
: داروهای کاهنده قند خون
: Diabetes Mellitus
: Salicylates
: Hypoglycemic Agents
شناسه افزوده : خلیلی، نوشین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۵۱۶موجود‭‬
نظرسنجی