رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه اثر چهار شوینده کانال ریشه داکسی سایکلین و کلرهگزیدین و سدیم هیپوکلریت و آب مقطر روی ریز نشت باکتریایی کانال های ریشه ی پر شده "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101953
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۱۱‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،س۹۱۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : سید مروستی، رومیناالسادات
عنوان : مقایسه اثر چهار شوینده کانال ریشه داکسی سایکلین و کلرهگزیدین و سدیم هیپوکلریت و آب مقطر روی ریز نشت باکتریایی کانال های ریشه ی پر شده [پایان‌نامه]
نویسنده : /رومیناالسادات سید مروستی
استاد راهنما : ؛ عباسعلی خادمی، ساناز جهادی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای عمومی
صفحه شمار : ‮ ‭۴۸‬ص.‬: مصور [بخشی رنگی)، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۲۱۲۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تمیزکردن کانال ریشه بدون استفاده از شست و شوی صحیح ممکن نمی باشد. پس از دبریدمان کامل کانال ریشه، شست و شوی نهایی می تواند روی ریز نشت اثر بگذارد. هدف از این مطالعه‌ی آزمایشگاهی بررسی میزان تاثیرشست وشوی نهایی باکلرهگزیدین دو درصد، داکسی سایکلین ‭۱۰۰ mg/ml )‬) و سدیم هیپوکلریت و آب مقطر روی ریز نشت باکتریایی در کانال ریشه است. تعداد‭ ۸۴ ‬دندان تک ریشه ی کشیده شده‌ی انسان که با ‭ ۴۰ k- file‬پاکسازی شده بودند به چهار گروه آزمون(‭( n= ۱۹ ‬ و دو گروه کنترل مثبت و منفی ‭( n = ۴)‬ تقسیم شدند. کانال ها حین کاربافایل توسط هیپوکلریت سدیم شست و شو داده می شدند. پس از حذف لایه اسمیر با ‭ ۱۷ EDTA‬درصد، برای خنثی کردن اثر شوینده‌ها از آب مقطر استفاده شد. سپس شست و شوی نهایی در گروه‭ ۱ ‬باهیپوکلریت سدیم در گروه‭ ۲ ‬با داکسی سایکلین، در گروه‭ ۳‬باآب مقطر و در گروه‭ ۴‬با کلرهگزیدین‭ ۲ ‬درصد انجام شد. دندان های هر گروه با گوتا پرکا و ‭ ۲۶ AH‬پرشدند. پس از استریل کردن نمونه ها توسط گاز اتیلن اکساید، قسمت تاجی هرریشه درتماس باانتروکوکوس فکالیس در محیط کشت انفوزیون مغز- قلب ‭( BHI )‬قرار داده شد. نوک هر ریشه در یک بطری محتوی ‭BHI‬ استریل قرارداده شد. بطری ها هر‭ ۳ ‬روز بررسی می شدند که آیامایع کدر شده است یا نه. این روند برای‭ ۹۰ ‬روز ادامه داشت .داده ها جمع آوری گردید و از منحنی بقا کاپلان- میر ‭spss‬ نسخه‭ ۱۱/۵ ‬براساس ریزنشت نمونه ها در طول دوره آزمایش،استفاده شد. مقایسه آماری بین گروهها در خصوص نشت توسط تست ‭Log- rank‬ انجام شد. نمودار کاپلان- میر تمایل متفاوتی بین هر چهار گروه نشان داد و آزمون ‭Log rank‬ گروه‭ ۲ ‬با گروه های‭( p= ۰/۰۰۲ ) ۱ ‬ و‭( p = ۰/۰۰۲ ) ۳ ‬ تفاوت معنی داری نشان داد و هم چنین بین گروه‭ ۴ ‬با گروه‭( P = ۰/۰۴۳ ) ۱ ‬ و گروه‭( p = ۰/۰۲۱ ) ۳ ‬ نشان داد. بنابر یافته های مطالعه حاضر، کاهش ریزنشت در هیپوکلریت، داکسی سایکلین، آب مقطر و کلرهگزیدین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. کاهش ریزنشت در گروه داکسی سایکلین و کلرهگزیدین نسبت به سدیم هیپوکلریت و آب مقطربیشتر بود
توصیفگر : ۱- درمان ریشه دندان .- کلیدواژه‌ها: مواد شستشو دهنده مجرای ریشه دندان
: داکسی‌سیکلین
: کلرهگزیدین
: درمان مجرای ریشه دندان
: Root Canal Irrigants
: Doxycyclin
: Chlorhexidine
: Root Canal Therapy
شناسه افزوده : خادمی، عباسعلی، استاد راهنما
: جهادی، ساناز، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۶۱۱موجود‭‬
نظرسنجی