رکورد قبلیرکورد بعدی

" کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران آرتریت روماتوئید از نگاه گیرندگان خدمت در شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101956
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۵۴‬
شماره راهنما : ‭W،۸۴،ش۵۸۴ک،۱۳۹۲‬
سرشناسه : شکری، آزاد
عنوان : کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران آرتریت روماتوئید از نگاه گیرندگان خدمت در شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /آزاد شکری
استاد راهنما : ؛ سعید کریمی
استاد مشاور : ؛ محمدحسین یارمحمدیان، پیمان متقی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۰۴‬ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران به طور روز افزونی به عنوان یکی از بخش های مهم مدیریت جامع بیماری مزمن و وسیله ای برای ارزیابی کیفیت سنجیده می شود. این مطالعه باهدف ارزیابی کیفیت مراقبت ارائه شده به بیماران روماتوید از طریق مدل حامع اندازه گیری جامع کیفیت در مراقبت بهداشتی و درمانی بود. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در بین‭ ۱۷۰ ‬فرد مبتلا به آرتریت روماتوئید که در سال‭ ۱۳۹۱ - ۹۲ ‬از کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراقبت دریافت کرده اند انجام گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق‭ ۸ ‬کارشناس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبریز بررسی شد و پایایی آن با توجه به شاخص کرونباخ آلفای بدست آمد. در نهایت هر یک از ابعاد کیفیت به درجه بندی از‭ ۱۰۰ ‬تبدیل شدند که ارزش بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتر بود و تحلیل داده ها با نرم افزار ‭SPSS 19‬ صورت گرفت. میانگین نمره شاخص کیفیت‭ ۷۲/۷۰ ‬و میانگین نمرات ‭SQ‬، ‭TQ‬، ‭CQ‬ به ترتیب‭۶۵/۲۹ ،۷۹/۰۹ ‬، و‭ ۷۰/۲۵ ‬به دست آمد. برای ‭CQ‬ تنها‭ ۱۹/۸ ‬درصد از شرکت کنندگان امتیاز لازم برای مرحله چهارم یعنی توانایی استمرار مراقبت ها در شرایط سخت و تحت استرس را کسب کرده بودند. برای ‭TQ‬ شکاف قابل توجهی بین آنچه که بیماران ‭RA‬ دریافت کردند و آنچه که در دستورالعمل ها توصیه شده است، وجود داشت و ابعاد کیفیت خدمت در اکثریت موارد به ویژه گروه های حمایتی ضعیف بودند. شاخص کیفیت بیان می کند ه مطالعه حاضر در رابطه با کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران نگران است، بنابراین پیشنهاد می دهد که هدف نظام سلامت باید تضمین بهتر کردن مشارکت چشمگیر بیماران و همراهان آنان و توانمندسازی آنها برای مدیریت وضعیت خود و همچنین تصمیم گیری در رابطه با هر جنبه از مراقبت و درمان خود باشد تا از این طریق کیفیت مراقبت و نتایج بهتری به بار آید
توصیفگر : ۱. کیفیت مراقبت بهداشتی.- کلیدواره ها: کیفیت مراقبت بهداشتی
: بیماران
: التهاب روماتیسمی مفصل
: Quality of Health Care
: Patients
: Arthritis, Rheumatoid
شناسه افزوده : کریمی، سعید، استاد راهنما
: یارمحمدیان، محمدحسین، استاد مشاور
: متقی، پیمان، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۵۵۴موجود‭‬
نظرسنجی