رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه تطبیقی نظام اطلاعات درمان وابستگی به مواد در کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای ایران "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101957
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۵۳‬
شماره راهنما : ‭W،۲۶/۵،م۷۵۲م،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ملت‌کرکوندی، زهرا
عنوان : مطالعه تطبیقی نظام اطلاعات درمان وابستگی به مواد در کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای ایران [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا ملت کرکوندی
استاد راهنما : ؛ سیما عجمی، سکینه سقائیان نژاداصفهانی
استاد مشاور : ؛ مهرداد صالحی، مریم جهانبخش
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭XII‬، ‭۲۲۵‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۴۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بین می رود و باعث دگرگونی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی در جامعه می شود. بررسی ها نشان می دهد که برای برنامه ریزی های پیشگیری و درمان اعتیاد، دسترسی به اطلاعات و مشارکت و کارگروهی وسیع سازمان های ذیربط مسئله ای بسیار ضروری است و لزوم ایجاد یک نظام مدیریت اطلاعات کاملا احساس می شود. هدف این مطالعه شناسایی نظام اطلاعات درمان وابستگی به مواد در کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای ایران می باشد. این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی است. جامعه پژوهش شامل نظام اطلاعات درمان وابستگی به مواد در کشورهای دارای این نظام و نمونه پژوهش شامل نظام اطلاعات درمان و ابستگی به مواد در آمریکا، استرالیا، و انگلستان بود. بررسی ویژگی های نظام های اطلاعات درمان وابستگی به مواد از طریق مطالعه متون مرتبط کتابخانه‌ای، جستجوی اینترنتی و مکاتبات الکترونیکی و با استفاده از فرم های خام داده انجام گردید. روایی این نوع چک لیست با نظر متخصصان به تایید رسید و در نهایت، پژوهشگر ویژگی های نظام اطلاعات درمان وابستگی به مواد را از طریق جداول فهرست تطبیقی مورد تحلیل نظری و مقایسه قرار داد. هر سه کشور منتخب دارای نظام اطلاعات درمان وابستگی به مواد و هر کدام دارای ویژگی های خاص خود بودند. پژوهشگر این ویژگی ها را تحت عناوین اهداف، محدوده، روش جمع آوری داده ها، مجموعه داده ها، روش پردازش داده ها، روش گزارش دهی اطلاعات، فرایند اعتبار سنجی و بررسی کیفیت اطلاعات و اصول اخلاقی و محرمانگی اطلاعات مورد بررسی قرار داد. در حالیکه در ایران چنین نظامی وجود نداشت و وضعیت موجود در ایران تفاوت های عمده ای با وضعیت مشابه در کشورهای مورد بررسی نشان داد. وجود یک نظام اطلاعات در زمینه درمان وابستگی به مواد کمک شایانی به پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری می کند. لذابا توجه به فقدان چنین نظامی در کشور، امید است بررسی نظام های موجود در کشورهای پیشرفته بتواند به عنوان یک الگوی مناسب برای راه اندازی این نظام مورد استفاده قرار گیرد.
توصیفگر : ۱. نظام‌های اطلاع رسانی.- کلیدواژه: نظام‌های اطلاع رسانی
: نظام‌های اطلاعاتی بیمارستان
: اختلالات مرتبط با مواد
: مواد مخدر
: Information Systems
: Hospital Information Systems
: Substance Relted Disorders
: Narcotics
شناسه افزوده : عجمی، سیما، استاد راهنما
: سقائیان‌نژاداصفهانی، سکینه، استاد راهنما
: صالحی، مهرداد، استاد مشاور
: جهانبخش، مریم، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۵۵۳موجود‭‬
نظرسنجی