رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تغییرات ‭pH‬ و غلظت یون کلسیم ‭( Ca++ )‬ در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی پانسمان داخل کانال در ترکیب با سه ناقل مختلف "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101959
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۸۷‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،خ۵۱۱ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : خزائی زاده، آزاده
عنوان : بررسی تغییرات ‭pH‬ و غلظت یون کلسیم ‭( Ca++ )‬ در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی پانسمان داخل کانال در ترکیب با سه ناقل مختلف [پایان‌نامه]
نویسنده : /آزاده خزائی‌زاده
استاد راهنما : ؛ علیرضا فرهاد، بهناز برکتین
استاد مشاور : ؛ حجت صادقی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۳۸‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۷۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی پانسمان داخل کانال در درمان ریشه استفاده می شود. اثرات درمانی هیدروکسید کلسیم به یون‌های هیدروکسید و کلسیم تولید شده توسط آن بستگی دارد. هدف مطالعه حاضر مقایسه ‭pH‬ و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید کلسیم در ترکیب با سه ناقل مختلف، در دو زمان‭ ۲۴ ‬ساعت و‭ ۱ ‬هفته بود. در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی، تاج‭ ۷۲ ‬دندان تک کاناله انسانی قطع و پس از آماده‌سازی کانالها، روی سطح ریشه‌ها، ضایعه ایجاد شد، تمام سطوح بجز ضایعه‌های خارجی سیل گردید و ریشه‌ها در نرمال سالین غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها در‭ ۶ ‬گروه آزمایشی و‭ ۲ ‬گروه کنترل قرار داده شدند. کانال‌ها در گروه‌های آزمایشی با ترکیب هیدروکسید کلسیم و هر یک از سه ناقل کلرهگزیدین‭ ۰/۲ ‬درصد ‭A )‬: اندازه گیری پس از‭ ۲۴ ‬ساعت‭B ‬: اندازه‌گیری پس از‭ ۱ ‬هفته)، هیپوکلریت سدیم‭ ۵/۲۵ ‬درصد ‭C )‬: اندازه‌گیری پس از‭ ۲۴ ‬ساعت و‭D ‬: اندازه‌گیری پس از‭ ۱ ‬هفته) و آب مقطر ‭E )‬: اندازه گیری پس از‭ ۲۴ ‬ساعت‭F ‬: اندازه گیری پس از‭ ۱ ‬هفته) پر شدند. جهت آنالیز داده‌ها از آنالیز واریانس یکطرفه و دو طرفه در نرم افزار آماری ‭SPSS‬ استفاده شد. در مورد ‭pH‬ ، گروه‭B ‬ تفاوت معنی داری با گروه‭D ‬ دریک هفته داشت و در گروه‌های مربوط به هر ناقل، بجز گروه های‭C ‬ و‭D ‬ اثر زمان معنی‌دار بود. ( تغییرات غلظت یون کلسیم برای هر ناقل بین‭ ۲۴ ‬ساعت و‭ ۱ ‬هفته معنی‌دار بود. اما بین گروه‌های مختلف معنی‌دار نبود. ترکیب هیدروکسید کلسیم با کلرهگزیدین‭ ۰/۲ ‬درصد به عنوان داروی پانسمان داخل کانال در یک هفته ‭pH‬ بالاتری از ترکیب هیدروکسید کلسیم با هیپوکلریت سدیم‭ ۵/۲۵ ‬درصد در یک هفته ایجاد می‌کند. با گذشت زمان‭ ۱ ‬هفته غلظت یون کلسیم افزایش نشان می دهد
توصیفگر : ۱. هیدروکسید کلسیم.- هیدروکسید کلسیم
: مواد دندانی
: مسدودسازی مجرای ریشه دندان
: بافتمیری مغز دندان
: پانسمان بافت اطراف دندان
: Calcium Hydroxide
: Dental Materials
: Root Canal Obturation
: Dental Pulp Necrosis
: Periodontal Dressing
شناسه افزوده : فرهاد، علیرضا، استاد راهنما
: برکتین، بهناز، استاد راهنما
: صادقی، حجت، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۸۷موجود‭‬
نظرسنجی