رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی زیرساخت های الزامی بیمارستان های منتخب شهر اصفهان برای ورود به برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار براساس استانداردهای ‭WHO‬ در ساسل‭۱۳۹۱ - ۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101965
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۵۸‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۸۴،ر۴۹۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : رستمی، وحیده
عنوان : بررسی زیرساخت های الزامی بیمارستان های منتخب شهر اصفهان برای ورود به برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار براساس استانداردهای ‭WHO‬ در ساسل‭۱۳۹۱ - ۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /وحیده رستمی
استاد راهنما : ؛ احمد رئیسی
استاد مشاور : ؛ علیرضا جباری، حمید گنجی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮م، ‭۱۹۳‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۴۵۵۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ایمنی بیمار جزء بسیار مهم و الزامی کیفیت مراقبت های بهداشتی درمانی است. خدمات غیر ایمن در عرصه سلامت علاوه بر تولید درد و رنج برای بیماران، هزینه گزافی را نیز بر پیکره نظام سلامت وارد می آورد. بنابراین پژوهش حاضر یا هدف ارزیابی زیرساخت های ایمنی بیمار در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی در فاصله زمانی اسفند‭ ۹۱ ‬تا تیر ماه‭ ۹۲ ‬انجام شده است. داده های مورد نیاز توسط چک لیست استانداردهای زیربنایی که توسط سازمان جهانی سلامت برای ارزیابی وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد و از‭ ۴ ‬گروه (حاکمیت و رهبری، جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه، خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد و محیط ایمن) و‭ ۲۰ ‬استاندارد تشکیل شده است با استفاده از فرایند مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت وضعیت بیمارستان بر حسب سطح انطباق با الزامات ایمنی بیمار در سه سطح ضعیف کمتر از‭ ۵۰ ‬درصد، متوسط‭ ۵۰ - ۷۰ ‬درصد و خوب بالاتر از‭ ۷۰ ‬درصد طبقه بندی شد. سطح انطباق الزامات ایمنی بیمار در کل بیمارستان های مورد بررسی با میانگین‭ ۵۷/۶ + / - ۱۴/۹۲ ‬درصد در سطح متوسطی قرار داشت. در این میان گروه حاکمیت و رهبری با میانگین سطح انطباق‭ ۶۶/۷ + / - ۱۱/۸۵ ‬درضد و با کسب بیشترین امتیاز در سطح متوسط و گروه جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه با میانگین سطح انطباق‭ ۴۰/۶ + / - ۱۲/۹۳ ‬درصد و با کسب کمترین امتیاز در سطح ضعیفی قرار داشت. در مجموع وضعیت کلی زیرساخت های ایمنی بیمار در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان براساس چهار گروه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در سطح متوسط ارزیابی شد. با توجه به اینکه کسب صد در صد استانداردهای حیاتی در تمامی ابعاد مورد بررسی برای دستیابی به حداقل سطح بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار الزامی است، لذا باید هدفگداری های لازم در این خصوص در برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در راستای رسیدن کامل به استانداردها در چهار گروه مورد بررسی، منظور گردد.
توصیفگر : ۱. مدیریت ایمنی از حوادث .- کلیدواژه: رعایت ایمنی
: استانداردهای مرجع
: مدیریت بیمارستان
: Safety Management
: Reference Standards
: Hospital Administrarion
شناسه افزوده : رئیس، احمد، استاد راهنما
: جباری، علیرضا، استاد مشاور
: گنجی، حمید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۵۵۸موجود‭‬
نظرسنجی