رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه میزان جابجایی کانال ریشه مزیو باکال مرلر اول فک بالا به دنبال آماده سازی با استفاده از فایل های استنلس استیل به دو روش دستی و چرخشی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101974
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۹۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،ب۲۴۱م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : باقری، فهیمه
عنوان : مقایسه میزان جابجایی کانال ریشه مزیو باکال مرلر اول فک بالا به دنبال آماده سازی با استفاده از فایل های استنلس استیل به دو روش دستی و چرخشی [پایان‌نامه]
نویسنده : /فهیمه باقری
استاد راهنما : ؛ حمید رضویان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۲‬ص.‬
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۹۱۰۶۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پاکسازی و آماده سازی مکانیکی کانال یکی از مهم ترین مراحل درمان ریشه دندان است. ابزار های گوناگونی برای کاهش زمان آماده سازی و آسان کردن درمان ریشه معرفی شده است. یکی از این ابزارهای خودکار هندپیس نوین ‭TEP- E10R‬ است که به نام کلی اندو گریپر معروف است. هدف مااز این بررسی مقایسه میزان تغییر مرکزیت کانال ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلاری به دنبال آمادسازی به دو روش دستی و چرخشی با استفاده از فایل های دستی استنلس استیل می باشد. در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی‭ ۵۰ ‬دندان کشیده شده مولراول ماگزیلای انسانی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. بعد از تهیه حفره دسترسی و قرار دادن فایل اولیه داخل کانال مزیو باکال رادیو گرافی های دیجیتالی به صورتی تهیه گردید که رابطه فیلم و زاویه تابش بانمونه ها ثابت باشند، سپس آماده سازی کانال ها در گروه اول با فایل های استنس استیل به روش دستی و در گروه دو با فایل های استنس استیل با اندوگریپر انجام شد. تکنیک آماده سازی کانال ها در هر دو گروه ‭passive step back‬ بود سپس رادیو گرافی با فایل مستر اپیکال ( فایل شماره‭۳۰‬) با همان شرایط رادیو گرافی اول انجام گرفت و به منظورتعیین میزان تغییر مرکزیت کانال رادیو گرافی اولیه و رادیو گرافی با فایل اصلی با هم مقایسه شدند. محاسبه میزان عاج برداشته شده از دیواره کانال به وسیله اندازه گیری سطوح دیواره‌های کانال قبل و بعد از آماده سازی کانال در رادیوگرافی به دست آمده ملاک تغییر و جابجایی مرکزیت کانال بود. سپس با استفاده از نرم افزار ‭spss‬ داده ها با کمک آزمون های آماری‭t ‬ زوجی و‭t ‬ مستقل دو نمونه‌ای تجزیه و تحلیل شدند. در این مطالعه میزان انحراف از مسیر اصلی کانال در روش دستی با استفاده از فایل های استنلس استیل به طور معناداری بیشتر از روش چرخشی با استفاده از هندپیس ‭TEP- E10R‬ و فایل استنلس استیل بود. انحنای مسیراصلی کانال در آماده سازی کانال های کرودار به روش ‭PASSIVE STEP BACK‬ با فایل دستی و هندپیس بهتر از فایل های دستی به تنهایی حفظ می گردد. هرچند مطالعات بالینی توصیه می شود
توصیفگر : ۱. آماده‌سازی ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: آماده‌سازی مجرای ریشه دندان
: مواد شستشو دهنده مجرای ریشه دندان
: درمان ریشه دندان
: فک بالا
: مواد دندانی
: Root Canal Preparation
: Root Canal Therapy
: Maxilla
: Maxilla
: Dental Materials
شناسه افزوده : رضویان، حمید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۹۸موجود‭‬
نظرسنجی