رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فاصله انتهای ریشه دندان های مولراول و دوم فک پایین با برخی شاخص های آناتومیک فک پایین به کمک مقطع نگاری رایانه‌ای با اشعه مخروطی ‭(CBCT)‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101975
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۹۷‬
شماره راهنما : ‭WN،۲۳۰،ک۸۲۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : کوشا، فرزاد
عنوان : بررسی فاصله انتهای ریشه دندان های مولراول و دوم فک پایین با برخی شاخص های آناتومیک فک پایین به کمک مقطع نگاری رایانه‌ای با اشعه مخروطی ‭(CBCT)‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فرزاد کوشا
استاد راهنما : ؛ الهام شادمهر، احسان حکمتیان
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۵‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۳۲۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در اعمال جراحی دانستن مکان دقیق کانال آلوئولار تحتانی برای جلوگیری از آسیب به عصب آلوئولار تحتانی الزامیست. لذا، هدف از مطالعه حاضر اندازه‌گیری فاصله نوک ریشه‌های دندان مولر اول و دوم فک پایین با شاخص های آناتومیکی مهم فک پایین از جمله کانال آلوئولار تحتانی و کورتکس باکال و لینگوال آن ناحیه بود. این مطالعه از نوع تحلیلی توصیفی بود و در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬و‭ ۱۳۹۳ ‬انجام گردید.‭ ۱۰۰ ‬نمونه‌ی منطبق با معیارهای ورود، شامل‭ ۵۰ ‬مرد و‭ ۵۰ ‬زن وارد مطالعه شدند. اندازه‌گیری ها در مقاطع پانوراما و کراس سکشنال با استفاده از نرم افزار ‭Galileos Viewer‬ انجام شدند. میانگین و انحراف معیار داده ها به کمک نسخه‭ ۱۱/۵ ‬نرم افزار ‭SPSS‬ بدست آمد. فاصله‌ی نوک ریشه‌ی دیستال دندان مولر دوم تا دیواره‌ی فوقانی کانال آلوئولار تحتانی در مردان‭ ۴/۱۸ ‬میلیمتر و در زنان‭ ۴/۵ ‬میلیمتر بود. این فاصله در نوک ریشه مزیال دندان مولر دوم و ریشه های دیستال و مزیال دندان مولر اول در مردان به ترتیب‭ ۴/۶۸ ،۵/۱۱ ‬و‭ ۴/۹۶ ‬میلیمتر و در زنان به ترتیب‭ ۴/۵۱ ،۴/۱۵ ‬و‭ ۴/۵۱ ‬میلی‌متر بودند. دانستن این فواصل در هر دو جنس در سنین مختلف و در نژاد ایرانی جهت انجام پروسه های درمانی مختلف از جمله جراحی های اندودنتیک و یا سایر جراحی ها در ناحیه مولراول و دوم فک پایین بسیار مفید است. طی این مطالعه میانگین فواصل نوک ریشه‌ی مولراول و دوم و کانال آلوئولار تحتانی و همچنین میزان استخوان پوشاننده ریشه ها و کانال در باکال و لینگوال جهت انجام جراحی های اندودنتیک بدست آمدند
توصیفگر : ۱.پرتونگاری دندان.- کلیدواژه‌ها: پرتونگاری از دندان
: فک پایین
: اندازه‌گیری دندان
: ریشه دندان
: Radiography, Dental
: Mandible
: Odontometry
: Tooth Root
شناسه افزوده : شادمهر، الهام، استاد راهنما
: حکمتیان، احسان، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۹۷موجود‭‬
نظرسنجی