خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101976
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۹۰‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،م۸۶۵ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مهدویان، پری‌ناز
عنوان : بررسی مقایسه‌ای اثر آنتی میکروبیال هیپوکلریت کلسیم، با هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بر عاج عفونی شده به انتروکوکوس فکالیس در محیط آزمایشگاه [پایان‌نامه]
نویسنده : /پری‌ناز مهدویان
استاد راهنما : ؛ الهام شادمهر، محمد قاسم امین ا لضربیان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۴۱‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۱۱۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اخیرا هیپوکلریت کلسیم به عنوان شوینده کانال معرفی شده است. هدف از این مطالعه مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی هیپوکلریت کلسیم، با هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بر انتروکوکوس فکالیس در محیط آزمایشگاه علیه انتروکوکوس فکالیس در عاج سطحی و عمقی است. صد و سی پنج دندان ثنایای ماگزیلاری کشیده شده به روش ‭Haapasalo‬ و ‭Orstavic‬ آماده شد. صد و بیست نمونه از دندان ها به مدت‭ ۷ ‬روز در محیط آزمایشگاه با باکتری انتروکوکوس فکالیس ‭( ATCC 29212 )‬ آلوده شد و به‭ ۴ ‬گروه تقسیم شد (‭( n = ۳۰ ‬ گروه های تجربی با هیپوکلریت کلسیم‭ ۵ ‬درصد، هیپوکلریت سدیم‭ ۵/۲۵ ‬درصد، کلرهگزیدین‭ ۰/۲ ‬درصد و نرمال سالین ( کنترل مثبت) شستشو داده شدند. پانزده نمونه باقی مانده بدون آلودگی باکتریایی به عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته شد. قبل از استفاده از شوینده ها، به منظورارزیابی میزان باکتری نفوذ کرده، نمونه گیری به کمک فسفات بافر سالین و کن کاغذی انجام شد. سپس از گیتس گلیدن شماره‭ ۴ ‬و‭ ۵ ‬جهت جمع آوری خرده های عاجی از عاج سطحی و عمقی استفاده شد. نمونه‌های بدست آمده جداگانه در شیشه های حاوی ‭Brain heart infusion broth (BHI)‬ جمع آوری شدند و میزان کدورت آنها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری خوانده شد. داده ها به وسیله تست آماری ‭One- way ANOVA‬ و ‭Tukey post hoc‬ آنالیز شد. در نمونه گیری اولیه قبل از شستشو، در بین گروه‌های آزمایشی تفاوت معناداری وجود نداشت. (‭( P = ۰/۶۴۸ ‬ در عاج سطحی و عمقی بین گروه ها تفاوت معناداری وجود داشت (‭.( P < ۰/۰۰۱ ‬ گروه کلرهگزیدین‭ ۰/۲ ‬درصد و کلسیم هیپوکلریت‭ ۵ ‬درصد در عاج سطحی و عمقی کمترین کدورت را داشتند و بین آنها تفاوت معنی داری وجود نداشت ( به ترتیب‭P= ۰/۸۶۵ ‬ و‭( P= ۰/۹۷۹ ‬ هیپوکلریت سدیم‭ ۵/۲۵ ‬درصد نسبت به دو گروه دیگر کدورت بیشتری داشت. اما با گروه نرمال سالین در عاج سطحی و عمقی تفاوت معنی داری را نشان داد ( به ترتیب‭P= ۰/۰۰۱ ‬ و‭P =۰/۰۰۶ ‬ تحت شرایط این مطالعه، کلرهگزیدین و کلسیم هیپوکلریت در کاهش انتروکوکوس فکالیس موثرتر از سدیم هیپوکلریت می باشند. با این حال برای حمایت از این مشاهدات آزمایشگاهی، مطالعات ‭in vivo‬ بیشتری مورد نیاز است
توصیفگر : ۱. درمان ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: مواد دندانی
: درمان مجرای ریشه دندان
: مواد شستشو دهنده مجرای ریشه دندان
: مواد ضد عفونی کننده
: کلرهگزیدین
: آنتروکک
: Dental Material
: Root Canal Therapy
: Root Canal Irrigants
: Anti- Infective Agents
: Anti-Bacterial Agents
: Chlorhexidine
: Enterococcus
شناسه افزوده : شادمهر، الهام، استاد راهنما
: امین‌الضربیان، محمد قاسم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :