رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه حداکثر نیروی بایت قبل و بعد از جراحی فلپ پریودنتال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101981
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۹۱‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۴۲،ج۱۸۷م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : جان‌بخش، نوشین
عنوان : مقایسه حداکثر نیروی بایت قبل و بعد از جراحی فلپ پریودنتال [پایان‌نامه]
نویسنده : /نوشین جان‌بخش
استاد راهنما : ؛ جابر یقینی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۸۹۰۱۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : حداکثر نیروی بایت بخش مهمی از یک سیستم جونده کارآمد است . تعدادی از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن پیشرفته نیاز به جراحی فلپ پریودنتال دارند. میزان تاثیر عملی این جراحی بر نیروی بایت این بیماران مشخص نیست. هدف از این مطالعه مقایسه حداکثر نیروی بایت بیماران قبل از جراحی و همچنین‭ ۴ ،۱ ‬و‭ ۸ ‬هفته بعد از جراحی فلپ پریودنتال می باشد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی خود کنترل شونده‭ ۲۴ ‬نفر از بیماران نیازمند جراحی پریودنتال و واجد معیارهای قابل قبول برای ورود به مطالعه انتخاب و پس از اخذ رضایت، بررسی شدند. حداکثر نیروی بایت ( در ناحیه مولر اول) بیماران قبل و در فواصل زمانی‭ ۴ ،۱ ‬و‭ ۸ ‬هفته بعد از جراحی پریودنتال با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری نیروی بایت اندازه گیری شد و میانگین‭ ۳ ‬اندازه گیری به عنوان حداکثر نیرو در نظر گرفته شد. آزمون های‭Paired -t- test‬ و آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری با سطح معنی داری‭ ۰/۰۵ ‬به منظور تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری حاکی از تغییرات معنی دار نیروی بایت بیماران طی‭ ۴ ‬مقطع زمانی اندازه‌گیری نیرو بود (‭.(P< ۰/۰۰۱ ‬ با این وجود میزان نیروی بایت اولیه تفاوت معنی داری با نیروی بایت‭ ۸ ‬هفته پس از جراحی نشان نداد(‭.( p= ۰/۳۵۲ ‬ طبق نتایج مطالعه حاضر با وجود اینکه در هفته‌های اول پس از جراحی نیروی بایت کاهش می یابد ولی پس از گذشت‭ ۸ ‬هفته به مقدار اولیه بازیابی می شود. نتایج این گزارش از نظر اطمینان بخشیدن به بیماران کمک کننده است
توصیفگر : ۱. بیماری های پریودونتال.- کلیدواژه‌ها: نیروی جویدن
: بیماری های بافت اطراف دندان
: فلاپ های جراحی
: Bite Force
: Periodontal Diseases
: Surgical Flaps
شناسه افزوده : یقینی، جابر، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۹۱موجود‭‬
نظرسنجی