رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان اطلاع رسانی درباره موضوعات مرتبط با سلامت دهان و دندان در رسانه های عمومی در کشور ایران در سال‭۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101987
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۷۷‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۱۳/۷،‮الف‬۲۸۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : احمدی، مریم‌السادات
عنوان : بررسی میزان اطلاع رسانی درباره موضوعات مرتبط با سلامت دهان و دندان در رسانه های عمومی در کشور ایران در سال‭۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم السادات احمدی
استاد راهنما : ؛ شیما سهیلی پور، زهرا سید معلمی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ص ‭۳۱‬‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۷۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رسانه یک منبع مهم جهت انتقال پیام های سلامت به عموم مردم می باشد. این مطالعه به منظور بررسی میزان اطلاع رسانی درباره موضوعات سلامت دهان و دندان در رسانه‌های عمومی و تخصصی سلامت با مخاطب عام در سال‭ ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ ‬انجام گرفت. در این مطالعه‌ی مقطعی، دو روزنامه عمومی، یک مجله تخصصی سلامت با مخاطب عام و یک برنامه تلویزیونی مرتبط با سلامت که همگی به صورت کشوری توزیع یا پخش می‌شوند، دربازه زمانی‭ ۱۳۹۰ - ۹۱ ‬بررسی شدند. مقالات و برنامه هایی که محتوی اطلاعات مرتبط با عناوین مختلف سلامت دهان و دندان بودند، جمع آوری شدند. یک شاخص‭ ۷ ‬آیتمی به منظور بررسی کیفیت اطلاعات پیشگیری از بیماری های دهان به طور جداگانه طراحی شد ( با نمره‌دهی از‭ ۰ ‬تا‭.( ۱۴ ‬ داده ها با استفاده از آنالیزهای توصیفی تحلیل گردید. از میان‭ ۸۵۳ ‬مورد بررسی شده، در مجموع تعداد‭ ۱۰۲ ‬مقاله و برنامه مرتبط با سلامت دهان و دندان به دست آمد. پوسیدگی دندان و مراقبت از دندانهای شیری بیشترین عنوانهایی بودند که در‭ ۳۷ ‬درصد مطالب وجود داشتند و پس از آن درمانهای ارتودنسی و تغذیه ( هر کدام با‭ ۱۶ ‬درصد) و مسواک زدن و نخ دندان ( با‭ ۱۴ ‬درصد) قرار داشتند. سایر عنوانها میزان کمتر از‭ ۱۰ ‬درصد داشتند. برای تعداد‭ ۳۸ ‬مقاله پیشگیری بدست آمده در مجموع، میانگین نمره کیفیت‭ ۱۲/۵ ‬بدست آمد. مطالب مرتبط با سلامت دهان و دندان در درصد پائینی از مطالب رسانه های جمعی در کشور ایران به چشم می خورند و در عین حال کلیه عنوان های مورد نیاز را نیز تحت پوشش قرار نمی دهند. انتظار میرود به منظور ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد جامعه رسانه ها با ارائه اطلاعات مرتبط با سلامت دهان در سطح وسیع تر، نقش موثرتری ایفا نمایند
توصیفگر : ۱. بهداشت دهان.- کلیدواژه‌ها: بهداشت دهان
: مراقبت از دندان
: آگاهی
: تغذیه
: پوسیدگی دندان
: رسانه های گروهی
: Oral Health
: Dental Care
: Nutrition
: Awareness
: Dental Caries
: Mass Media
شناسه افزوده : سهیلی‌پور، شیما، استاد راهنما
: سید معلمی، زهرا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۷۷موجود‭‬
نظرسنجی