رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش بهداشت دهان متداول و آموزش بر اساس بوی بد دهان بر شاخص های بهداشت دهان دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر یزد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101990
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۷۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۱۳،ز۱۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : زارع‌زاده‌، زه‍را
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش بهداشت دهان متداول و آموزش بر اساس بوی بد دهان بر شاخص های بهداشت دهان دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر یزد [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا زارع‌زاده
استاد راهنما : ؛ مطهره امیری، احمد حائریان
استاد مشاور : ؛ طیبه ملک محمدی، فرناز فراهت
محل تحصیل : دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه شهید صدوقی یزد
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۶۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : بوی بد دهان می‌تواند به عنوان یک ابزار انگیزشی برای بهبود رفتارهای مربوط به سلامت دهان شود. هدف از این مطالعه مقایسه آموزش بهداشت با موضوعات مختلف آموزشی و بررسی پایداری اثر این روش ها می باشد.‭ ۱۶۱ ‬نفر (‭ ۷۶ ‬دختر،‭ ۸۵ ‬پسر) دانش آموز اول دبیرستان از مدارس دولتی یزد به سه گروه تقسیم شدند:‭۱ ‬. آموزش بهداشت دهان و دندان + آموزش راجع به بوی بد دهان ( گروه بوی بد دهان)‭۲ ‬. آموزش بهداشت دهان و دندان + آموزش راجع به پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه ( گروه سنتی)‭۳ ‬. آموزش بهداشت دهان و دندان ( گروه کنترل) شاخص پلاک و تغییریافته لثه، بوی بد دهان و خودارزیابی بوی بد دهان قبل از مداخله، دو هفته و دو ماه بعد از مداخله اندازه گیری و تغییرات آنها در طول زمان ثبت شد. با استفاده از آزمون ‭chi- adjustment)‬ و ‭square ( bonferroni‬ و ‭Paired t‬ و ‭McNemar‬ و ‭Kruskal -Wallis‬ داده‌ها آنالیز شدند. در همه گروه ها میانگین شاخص پلاک و لثه کاهش معنی داری داشت و در گروه بوی بد دهان این کاهش ماندگارتر بود. در مورد شاخص پلاک تفاوت آماری معنی داری میان تغییرات مثبت گروه بوی بد دهان و گروه سنتی وجود ندارد. اما هر دو گروه تفاوت قابل ملاحظه‌ای با گروه کنترل دارند. تغییرات مثبت در گروه بوی بد دهان به خصوص در دختران ماندگارتر از بقیه گروه‌ها بود. اما در مورد شاخص لثه گروه بوی بد دهان ( به خصوص در دختران) به طور معنی دار وضعیت بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت. هم چنین تغییرات مثبت در گروه بوی بد دهان ماندگارتر از بقیه گروه ها بود. بوی بد دهان در هر سه گروه به طور معنی داری کاهش یافت. آموزش بهداشت دهان و دندان به همراه آموزش راجع به بوی بد دهان، پوسیدگی و بیماری لثه روی دانش آموزان اول دبیرستانی یزد مؤثرتر است. همچنین آموزش راجع به بوی بد دهان ماندگاری اثر بیشتری دارد. بنابراین گنجاندن این شیوه آموزش در برنامه های آموزشی مدارس پیشنهاد می شود
توصیفگر : ۱.آموزش بهداشت دندان.- کلید واژه‌ها: آموزش بهداشت دندان
: رفتار بهداشتی
: آگاهی
: دانش‌آموزان
: بهداشت دهان
: بوی بد دهان
: Health Education, Dental
: Health Behavior
: Awareness
: Schools Students
: Oral Health
: Halitosis
شناسه افزوده : امیری، مطهره، استاد راهنما
: حائریان، احمد، استاد راهنما
: ملک محمدی، طیبه، استاد مشاور
: فراهت، فرناز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه شهید صدوقی یزد
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۷۸موجود‭‬
نظرسنجی