رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر سه نوع آنتی اکسیدان بر استحکام باند ‭Pull- out‬ پست به عاج کانال دندان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101992
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۸۲‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،ک۳۹۳م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : کچویی، مرضیه
عنوان : بررسی اثر سه نوع آنتی اکسیدان بر استحکام باند ‭Pull- out‬ پست به عاج کانال دندان [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرضیه کچویی
استاد راهنما : ؛ مریم خروشی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۵۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در این مطالعه تاثیر سه نوع آنتی اکسیدان بر استحکام باند ‭Pull- out‬ به عاج شستشو داده شده با هیپوکلریت سدیم بررسی شد. در‭ ۷۵ ‬دندان تک ریشه انسانی که دارای یک کانال بودند، آماده‌سازی شد، سپس‭ ۱۵ ‬تا از این دندان ها به وسیله نرمال سالین شستشو داده شده و به عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته شدند.‭ ۶۰ ‬دندان دیگر ( گروه‭۲ -۵ ‬) با سدیم هیپوکلریت‭ ۲/۵ ‬درصد شستشو داده شدند. دندان های گروه‭ ۲ ‬به عنوان گروه کنترل مثبت در نظر گرفته شدند و قبل از سمان کردن پست داخل کانال، کانال ریشه دندان های موجود در گروه‭ ۳ -۵ ‬با سه آنتی اکسیدان شامل: رزمارینیک اسید‭ ۱۰ ‬درصد، هسپریدین‭ ۱۰ ‬درصد و آسکوربات سدیم‭ ۱۰ ‬درصد شستشو داده شدند. سطح‭ ۷۵ ‬عدد اسپریدرهای سایز‭ ۵۵ ‬با تیپر‭ ۰/۰۲ ‬با سیلیکا پوشانده شدند به وسیله سمان رزینی سلف ادهزیو ‭( Bifix, SE, Voco Gmbh )‬ در کانال های آماده سازی شده چسبانده شدند. پس از‭ ۲۴ ‬ساعت غوطه ورسازی در آب مقطر‭ ۳۷ ‬درجه سانتی گراد، تست ‭Pull- out‬ توسط ماشین یونیورسال با سرعت‭ ۱ ‬میلی متر در دقیقه تا مرحله‌ی خروج اسپریدرها از کانال صورت گرفت. اعداد استحکام باند به دست آمده به وسیله ‭one- way Anova‬ و ‭Tukey's HSD test‬ مورد آنالیز قرار گرفت. تفاوت معنی داری بین گروه های مورد مطالعه وجود داشت. بیشترین میزان استحکام باند ‭Pull- out‬ مربوط به گروه آسکوربات سدیم و کمترین میزان مربوط به گروه کنترل مثبت ( شستشو با هیپوکلریت سدیم) بود. با توجه به محدودیت های این مطالعه، شستشوی کانال با هیپوکلریت سدیم حین درمان ریشه، استحکام باند سمان رزینی را به عاج ریشه کاهش می‌دهد. از میان آنتی اکسیدان های مورد بررسی در این مطالعه آسکوربات سدیم بیشترین تاثیر را در خنثی کردن اثر منفی هیپوکلریت سدیم بر استحکام باند سمان رزینی به کانال ریشه داشت
توصیفگر : ۱. درمان ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: صمغ‌های مرکب
: سیمان دندان
: چسبنده‌ها
: مواد دندانی
: آنتی اکسیدان ها
: مواد شستشو دهنده مجرای ریشه دندان
: درمان مجرای ریشه دندان
: Composite Resins
: Dental Cementum
: Adhesives
: Dental Materials
: Antioxidants
: Root Canal Irrigants
: Root Canal Therapy
شناسه افزوده : خروشی، مریم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۸۲موجود‭‬
نظرسنجی