رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سندیت علمی اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه پسند ایران طی سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102009
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۴۸‬
شماره راهنما : ‭QZ،۲۶۶،ه۸۱۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : هوسپیان، اورفا
عنوان : بررسی سندیت علمی اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه پسند ایران طی سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /اورفا هوسپیان
استاد راهنما : ؛ فیروزه‌زارع فراشبندی
استاد مشاور : ؛ غلامرضا عسگری، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ط، ‭۱۲۱‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۵۷۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : محتوای رسانه های جمعی ابزاری مناسب جهت تغییر فرهنگ جامعه هستند. یکی از حوزه هایی که در سال های اخیر بخشی از محتوای رسانه ها را به خود اختصاص داده است اطلاعات تغذیه ای مرتبط با بیماریهای مزمن مانند سرطان می باشد. هدف این پژوهش بررسی سندیت علمی اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه پسند ایران طی سال‭ ۱۳۹۱ ‬بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی بود. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق ساخته و جامعه آماری شامل کلیه پیام های مندرج در‭ ۱۷۳ ‬نسخه مجله از‭ ۸ ‬مجله عامه پسند ایرانی بود. حجم نمونه براساس روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند،‭ ۲۹۵ ‬پیام از‭ ۹۶ ‬نسخه مجله به دست آمد. از این تعداد‭ ۱۰ ‬پیام حوزه موضوعی پربسامد شناسایی شده و سندیت علمی آن ها در پایگاه پاب مد و ایران مدکس از نظر شواهد موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ‭SPSS‬ و آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و تحلیلی (آزمون مجذور کای و دقیق فیشر) استفاده شد. یافته ها نشان داد که گرایش موضوعی پیشگیری دارای بیشترین ‭ ۸۶/۸)‬درصد) و درمان داران کمترین ‭ ۴/۷)‬درصد) پیام بود. انار به عنوان ماده غذایی پیشگیری کننده، سس مایونز و سوسیس وکالباس به عنوان ماده غذایی سرطان زا و پوست نارنگی به عنوان ماده غذایی درمان گر این بیماری بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. از نظر نوع سرطان، بیش از نیمی از پیام ها ‭ ۵۱/۲)‬درصد) به سرطان به طور عام اشاره کرده بودند. پس از آن بیشترین پیام ها به ترتیب مربوط به سرطان سینه ‭ ۱۳/۲)‬درصد) وسرطان پروستات ‭ ۱۰/۵۱)‬درصد) کمترین پیام ها مربوط به سرطان پانکراس و سرطان وابسته به هورمون ‭ ۰/۳)‬درصد) بودند. از نظر وضعیت نویسندگی،‭ ۶۸/۱ ‬درصد پیام ها دارای نویسنده بودند که تخصص‭ ۶۶/۴ ‬درصد از آن ها نامشخص بود. از نظر وضعیت استناد دهی تنها‭ ۲۵/۴ ‬درصد از پیام ها دارای استناد بودند. از نظر سندیت علمی‭ ۱۰ ‬پیام پیام پربسامد شناسایی شده بین نوع پایگاه (پاب مد و ایران مدکس) و فراوانی موضوع پیام نیز بین نوع پایگاه و سندیت علمی (تایید کننده، ردکننده، نقض کننده و بی طرفی) رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین فراوانی پیام و سندیت علمی در پایگاه پاب مد در پایگاه ایران مدکس و در کل شواهد موجود در هر دو پایگاه رابطه معناداری وجود داشت. این پژوهش نشان داد که‭ ۷۰ ‬درصد از اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان که در سال‭ ۱۳۹۱ ‬در مجلات عامه پسند ایران ارائه شده بودند دارای سندیت علمی لازم در پایگاه های اطلاعاتی معتبر حوزه پزشکی بودند. هرچند در برخی از موارد تعداد شواهد موجود جهت اظهار نظر قطعی ناکافی بوده ونیازمند بررسی های بیشتر می باشد. در نهایت می توان علی رغم نداشتن یا کمبود استناد یا نویسندگان متخصص، به صحت و سندیت علمی اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه پسند ایران اعتماد کرد
توصیفگر : ۱. تغذیه .- کلیدواژه: تغذیه
: نورویش ها
: ارزیابی تغذیه
: نیازهای غذایی
: خدمات اطلاع رسانی
: نشریات ادواری
: Nutrition
: Neoplasms
: Nutrition Assessment
: Nutrition Requirment
: Information Services
: Periodicals
شناسه افزوده : زارع‌فراشبندی، فیروزه، استاد راهنما
: عسگری، غلامرضا، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۵۴۸موجود‭‬
نظرسنجی