رکورد قبلیرکورد بعدی

" شیوع و عوامل مرتبط با خشونت بیمار و همراهان نسبت به کارکنان پشتیبانی - اداری بیمارستان الزهراء (س):‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102010
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۵۵‬
شماره راهنما : ‭WA،۴۰۰،ب۸۷۷ش،۱۳۹۲‬
سرشناسه : بهمن‌زیاری، نجمه
عنوان : شیوع و عوامل مرتبط با خشونت بیمار و همراهان نسبت به کارکنان پشتیبانی - اداری بیمارستان الزهراء (س):‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نجمه بهمن زیاری
استاد راهنما : ؛ محمود کیوان آرا
استاد مشاور : ؛ محمدرضا مرآثی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ه‍، ‭۱۰۱‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۴۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خشونت امروزه به عنوان یکی از موضوعات مربوط به سلامتی و ایمنی کاری افراد در نظر گرفته می شود و برای بسیاری مشاغل از جمله کارکنان بیمارستان نشاندهنده یک خطرشغلی جدی است .از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع، عوامل مرتبط و موثر بر بروز خشونت در بیمارستان، همچنین راهکارها و اقدامات لازم جهت کاهش آن از دیدگاه کارکنان پشتیبانی-اداری صورت گرفت.مطالعه از نوع ترکیبی)کمی و کیفی (بوده، بخش اول کار به روش کمی به صورت توصیفی- تحلیلی و بخش دوم به روش کیفی در نیمه اول سال ‭1392‬ در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س (اصفهان انجام گرفت .نمونه گیری در بخش ابتدایی به صورت تمام شماری بین کارکنان پشتیبانی- اداری در تعامل با همراه و بیمار بود .ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته شامل‭5 ‬ حیطه :اطلاعات شخصی، اطلاعات مربوط به محل کار، خشونت کلامی، خشونت فیزیکی و سایر موارد خشونت آمیز بود که روایی آن از طریق نظرات صاحبنظران و پایایی آن با استفاده از روش آزمون- بازآزمون بررسی شد ‭(r=0/9).‬نهایتا داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و به وسیله آزمون هایی نظیر‭Square - Chi‬و‭Whitney U - Mann‬تحت نرم افزار آماری ‭SPSS 20‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش دوم با انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته نظرات ‭10‬ نفر از مسئولین و کارکنان واحدهای پشتیبانی-اداری در خصوص عوامل موثر بر بروز خشونت در بیمارستان، راهکارهای کاهش آن و اقدامات لازم جمع آوری گردید .بدین ترتیب که پس از انجام هر مصاحبه پیاده سازی مطالب به صورت نوشتاری انجام گردید سپس با استفاده از تحلیل موضوعی به تقلیل داده ها پرداخته و به آن ساختار و نظام داده شد.مطابق نتایج ‭81‬ درصد از آزمودنی ها حداقل یکبار در سال گذشته مورد خشونت قرار گرفته و بیشترین خشونت مربوط به خشونت کلامی ‭(78.4‬درصد (بود .میان جنس و انواع خشونت رابطه وجود داشت و مردان، قربانیان اصلی انواع خشونت بودند .سابقه کار با خشونت فیزیکی و سایر موارد خشونت آمیز رابطه عکس داشت .میان خشونت فیزیکی و تحصیلات نیز رابطه معنادار وجود داشت .کارکنان واحد حراست و انتظامات بیش از سایرین مورد خشونت واقع شده، در همه انواع خشونت اکثریت مهاجمین، همراهان بیمار بوده و مردان پرخاشگری بالاتری در مقایسه با زنان از خود نشان داده بودند .نظرات افراد در خصوص عوامل موثر بر بروز خشونت در بیمارستان در قالب ‭40‬ موضوع فرعی و‭7 ‬ موضوع اصلی مربوط به جامعه، سازمان و فرد، همچنین نظرات آنان در خصوص راهکارها و اقدامات لازم جهت کاهش خشونت در قالب ‭47‬ موضوع فرعی، ‭11‬ موضوع اصلی در سه گروه کلی اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز خشونت، اقدامات لازم هنگام بروز و اقدامات لازم پس از بروز خشونت دسته بندی گردید .شیوع کلی خشونت در بیمارستان و علیه کارکنان پشتیبانی-اداری به ویژه میان کارکنان مرد با تحصیلات، سابقه کاری کمتر و کارکنان واحدهای حراست و انتظامات و مددکاری بالا بود .عوامل موثر متعددی نیز در بروز خشونت و راهکارهایی جهت پیشگیری و مقابله با آن در بیمارستان شناسایی شد که اجرای آنها در دراز مدت می تواند سبب کاهش خشونت گردد
توصیفگر : ۱. بهداشت شغلی.- کلیدواژه: بهداشت شغلی
: خشونت
: بیماران
: کارکنان اداری
: کارکنان بیمارستان
: Occupational Health
: Violence
: Patients
: Administrative personnel
: Personnel, Hospital
شناسه افزوده : کیوان‌آرا، محمود، استاد راهنما
: مرآثی، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۵۵۵موجود‭‬
نظرسنجی