خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102012
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۴۹‬
شماره راهنما : ‭PN،۹۸،/س۸ب۴،۱۳۹۲‬
سرشناسه : سلیمانزاده‌نجفی، نیره‌السادات
عنوان : بررسی تاثیر دوره آموزشی نقد کتاب بر آگاهی، نگرش، و مهارت نقد کتاب در بین استادان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نیره السادات سلیمانزاده نجفی
استاد راهنما : ؛ حسن اشرفی ریزی، محمدحسین یارمحمدیان
استاد مشاور : ؛ لیلا شهرزادی، اکبر حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮د، ‭۱۳۴‬ ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : ارزیابی و نقد آثار از مراحل مهمدر چرخه تولیدات علمی است. نقد آثار علمی نیازمند برخورداری از مهارت های پیشرفته و آشنایی با اصول و قواع خاص است. نظر به نقش اساسی کتاب برای ثبت و انتقال یافته های علمی بشر، نقد و بررسی آن نیز از موضوعات مهم در جوامع علمی می باشد. با این وجود بررسی مجلات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیانگر اقبال محدود مقالات نقد و بررسی در بین مقالات چاپ شده است. در این راستا هدف این پژوهش تعیین تاثیر دوره آموزشی نقدد کتاب بر آگاهی، نگرش و مهارت نقد کتاب در بین استادان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۱ ‬است. روش پژوهش تجربی و به صورت طرح دو گروهی (با پیش آزمون و پس آزمون) و نوع پژوهش کاربردی بوده است. جامعه پژوهش کلیه استادان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشتمل بر طرحی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و افراد حق التدریس می باشند که طبق آمار معاونت آموزشی دانشکده بالغ بر‭ ۸۶ ‬نفر می باشند. تعداد نمونه‭ ۱۵ ‬نفر در هر یک از گروه های آزمون و شاهد به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها یک سیاه وارسی و دوو پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه های نگرش و آگاهی و سیاهه وارسی مهارت نقد کتاب توسط متخصصان در حوزه های نقد کتاب و کتابداری و اطلاع رسانی تایید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب‭ ۷۸ ‬درصد و‭ ۷۹/۵ ‬درصد به دست آمد. ابتدا برای پیش آزمون و تعیین آگاهی، نگرش و مهارت نقد کتاب جامعه پژوهش، پرسشنامه ها به همراه کتاب برای نوشتن نقد توزیع شد. سپس دوره آموزشی طی‭ ۵ ‬ساعت با استفاده از روش های مستقیم (سخنرانی همراه با وسایل سمعی و بصری) و نیز بحث اقناعی برای تغییر نگرش افراد برگزار شد و پرسشنامه ها مجددا تکمیل شد و نقد کتاب نوشته شد. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون‭t ‬ زوجی، آزمون ‭t ‬ مستقل) استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ‭SPSS‬ بوده است. یافته ها نشان داد میانگین نمره آگاهی از نقد کتاب در گروه آزمون بعد از مداخله به طور معنی داری افزایش یافته است. با این وجود در گروه شاهد میانگین نمره آگاهی از نقد کتاب قبل و بعد از مداخله با هم تفاوت معنی دار نداشت. در گروه آزمون میانگین نمره نگرش به مقوله نقد کتاب قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار نداشت. در گروه شاهد میانگین نمره نگرش به مقوله نقد کتاب قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار نداشت. میانگین نمره مهارت کلی نقد کتاب استادان در گروه آزمون به طور معناداری بعد از مداخله افزایش یافته بود. در گروه شاهد میانگین نمره مهارت کلی نقد کتاب استادان قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار نداشت. یافته نشان داد دوره آموزشی نقد کتاب بر افزایش آگاهی و مهارت نقد کتابد استادان موثر بوده است. یعنی نمره آگاهی و مهارت نقد کتاب استادان پس از برگزاری دوره آموزشی تفاوت معناداری با نمره آگاهی و مهارت نقد کتاب آنها پیش از برگزاری دوره آموزشی داشته است. نگرش استادان نسبت به مقوله نقد کتاب از ابتدا در سطح مطلوبی قرار داشت و نمره نگرش به نقد کتاب پیش از دوره آموزشی با پس از دوره آموزشی تفاوت معنی دار نداشت. پژوهش حاضر مشخص ساخت استادان نگرش مثبت به مقوله نقد کتاب دارند و آنچه از تمایل آنها به نوشتن مقاله نقد کتاب می گاهد عدم آشنایی با اصول تهیه یک مقاله نقد کتاب است. در این رابطه آموزش مداوم از ضروریات است
توصیفگر : ۱. نقد کتاب.- کلیدواژه: نقد کتاب
: یادگیری برنامه‌ای
: نگرش
شناسه افزوده : اشرفی‌ریزی، حسن، استاد راهنما
: یارمحمدیان، محمدحسیین، استاد راهنما
: شهرزادی، لیلا، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :