خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102014
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۴۴‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۵۹،ت۵۱۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ترکی هرچگانی، صدیقه
عنوان : بررسی رابطه ادارک ویژگی های شغلی و انگیزش درونی در کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۰ - ۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /صدیقه ترکی هرچگانی
استاد راهنما : ؛ سکینه سقائیان‌نژاداصفهانی
استاد مشاور : ؛ سوسن بهرامی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ی، ‭۱۰۳‬ ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : منابع انسانی در سازمانهای خدماتی مانند بیمارستان ها عامل کلیدی می باشند. از این رو انگیزش نیروی انسانی در تحقق هدف های سازمان حائز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط ویژگی های شغلی وانگیزش درونی در کارکنان مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال تحصیلی‭ ۱۳۹۰ - ۹۱ ‬بود. نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادند‭ ۱۲۷ ‬نفر نمونه پژوهش با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام و پرسشنامه انگیزش درونی صورت گرفت که روایی محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب ‭ ۰/۸۴ Cronbach`s Alpha‬تعیین گردید پرسشنامه های تکمیل شده وارد نرم افزار ‭SPSS 18‬ گردید و تحلیل های آماری به صورت توصیفی (درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و ‭(...‬ و به صورت استنباطی (رگرسیون چندگانه، ‭(MANOVA, LSD‬ انجام گرفت. ضریب همبستگی بین نمرات ویژگی های شغلی و اجزای آن (تنوع مهارت، هویت شغلی، اهمیت شغل، استقلال و بازخورد) با انگیزش درونی در بیمارستان ها معنادار بوده و نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رابطه بین ویژگ‌ی شغلی با انگیزیش درونی معنادار بوده و بازخورد شغلی بیشترین تاثیر را روی انگیزش درونی داشته است. بین میانگین ادراک ویژگی های شغلی برحسب سن، جنس، میزان تحصیلات، نوع مدرک تحصیلی در بیمارستان ها تفاوت معناداری مشاهده نشد و بین میانگین ادراک ویژگی های شغلی برحسب واحد خدمت و سابقه خدمت در بیمارستانها تفاوت معناداری مشاهده گردید و همچنین نتایج نشان داد میانگین نمره ویژگی های شغلی و اجزای آن بالاتر از سطح متوسط و نمره توان بالقوه انگیزش متوسط بود. یافته ها نشان می دهد که تمامی ویژگی های شغلی روی انگیزش درونی تاثیر مثبت داشتند و بازخورد شغلی بیشترین تاثیر را روی انگیزش درونی داشته است. لذا پیشنهاد می شود مشاغل مختلف بخش مدارک پزشکی به گونه ای طراحی شوند که کارکنان این بخش با انگیزش درونی و شوق و علاق بیشتری در پیشبرد اهداف شغلی و اهداف اصلی نظام سلامت گام بردارند
توصیفگر : ۱. مدیریت کارکنان بیمارستان.- کلیدواژه: مدیریت کارکنان بیمارستان
: بخش مدارک پزشکی بیمارستان
: انگیزش
: Personnel Administration, Hospital
: Medical Records department, Hosptal
: Motivation
شناسه افزوده : سقائیان‌نژاداصفهانی، سکینه، استاد راهنما
: بهرامی، سوسن، استاد مشاور
: استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :