رکورد قبلیرکورد بعدی

" دزیمتری ‭Vacuum Bag‬ در انرژی ها، زاویه ها و اندازه میدان های مختلف و بررسی تاثیر آن بر دز جذبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102030
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۲۸‬
شماره راهنما : ‭WN،۶۶۵،‮الف‬۷۳۵د،۱۳۹۲‬
سرشناسه : الماسی، تینوش
عنوان : دزیمتری ‭Vacuum Bag‬ در انرژی ها، زاویه ها و اندازه میدان های مختلف و بررسی تاثیر آن بر دز جذبی [پایان‌نامه]
نویسنده : /تینوش الماسی
استاد راهنما : ؛ کیوان جباری، محمدباقر توکلی
استاد مشاور : ؛ علیرضا عموحیدری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ک، ‭۵۳‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۰۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از روشهایی که موجب افزایش دز جذبی تومور و حفاظت از ارگان های سالم اطراف تومور می شود، بی حرکت کردن بیمار در طول دوره درمان می باشد. بی حرکت نگه داشتن بیمار با استفاده از وسایلی هم چون ترموپلاست، صفحه نگهدارنده فشرده، ‭(VB) vacuum bag‬ و ... انجام می شود که در تکنیک های پیشرفته پرتودرمانی در حال توسعه می باشند. در این مطالعه تصمیم گرفته شد که به دزیمتری ‭VB‬ در زاویه‌ها، ضخامت ها، اندازه میدان ها و عمق های مختلف و همچنین اثر حضور درپوش ‭VB‬ برای اتصال به پمپ خلا در مسیر پرتو و تاثیر آن بر دز جذبی برای دوو انرژی ‭MV 6‬ و ‭MV 18‬ پرداخته شود. دزیمتری این تحقیق با استفاده از آشکارساز اتاقک یونش فارمر و صفحه موازی، فیلم ‭EDR2‬ و دزیمتر ‭Map Check‬ انجام شد. اثر تغییر زاویه گانتری، تغییر عمق، و تغییر ضخامت بر دز جذبی با و جود ‭VB‬ و همچنین اثر حضور دردرپوش ‭VB‬ برای اتصال به پمپ خلا در مسیر پرتو برای دو انرژی ‭MV 6‬ و ‭MV 18‬ مور بررسی قرار گرفت. در بررسی اثر‭VB‬ بر درصد دز عمقی برای انرژی های ‭MV 6‬ و ‭MV 18‬ به ترتیب افزایش در سطحی تا‭ ۳۰ ‬درصد و‭ ۲۵ ‬درصد مشاهده شد. در بررسی اثر ‭VB‬ در زاویه های گانتری مختلف نیز مشاهده گردید که با افزایش زاویه، میزان دز جذبی در عمق کاهش می یابد. اما این اثر در انرژی ‭MV 18‬ مقدار کمتری را داشت. در بررسی اثر حضور درپوش ‭VB‬ در مسیر پرتو در انزژی های ‭MV 5‬ و ‭MV 18‬ وجود درپوش به ترتیب باعث کاهش دز به مقدار‭ ۱۵ ‬درصد و‭ ۱۱ ‬درصد شد. اثر تغییر ضخامت ‭VB‬ نیز برای فوتون های ‭MV 6‬ چشمگیرتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده اگر ‭VB‬ در مسیر پرتو قرار گیرد باعث افزایش دز پوست بیماران می شود. میزان تضعیف دز جذبی در عمق در اثر استفاده از ‭VB‬ زیر‭ ۱ ‬درصد می باشد و می تواند در محاسبات ‭MU‬ از اثر آن صرف نظر شود. اگر درپوش ‭VB‬ در مسیر پرتو قرار گیرد باعث کاهش دز بافت سرطانی شود و این نکته نیز باید در طراحی درمان بیماران در نظر گرفته شود و میدان های درمانی به گونه ای طراحی شوند که درپوش ‭VB‬ خارج از میدان قرار گیرد
توصیفگر : ۱- پرتودرمانی.- کلیدواژه‌ها: پرتودرمانی
: پرتونگاری
: دوز تابش
: نورویش ها
: Radiotherapy
: Radiography
: Radiation Dosage
: Neoplasms
شناسه افزوده : جباری، کیوان، استاد راهنما
: توکلی، محمدباقر، استاد راهنما
: عموحیدری، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۲۸موجود‭‬
نظرسنجی