رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی دانش و نگرش پزشکان متخصص داخلی، عفونی، اطفال و فوق تخصص های داخلی مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س) در مورد اندیکاسیون تجویز واکسیناسیون پنوموکوک "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102031
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۸۴‬
شماره راهنما : ‭WC،۲۱۷،ر۴۳۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : رخشان، زهره
عنوان : بررسی دانش و نگرش پزشکان متخصص داخلی، عفونی، اطفال و فوق تخصص های داخلی مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س) در مورد اندیکاسیون تجویز واکسیناسیون پنوموکوک [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهره رخشان
استاد راهنما : ؛ کیانا شیرانی، محمدرضا یزدانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۵۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : استرپتوکوک پنومونیه شایعترین علت پنومونی باکتریال و یکی از عوامل مهم بیماری‌هایی مثل مننژیت، عفونت گوش میانی، سینوزیت و باکتریمی است ولی به نظر می‌رسد نگرش مطلوبی در مورد واکسیناسیون پنوموکوک در بین کادر پزشکی وجود نداشته باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین دانش و نگرش پزشکان مرکز آموزشی درمانی الزهرا در مورد واکسیناسیون پنوموکوک به انجام رسید. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭ ۱۳۹۲ ‬در مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س) با جامعه آماری شامل پزشکان متخصص شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی به انجام رسید و اطلاعات، شامل دانش و نگرش و اطلاعات دموگرافیک پزشکان در پرسشنامه‌ای تهیه و در نهایت به وسیله آزمون های کای اسکوویز و ‭T student‬ و آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره نگرش پزشکان تحت مطالعه‭ ۴/۹۹ ‬مثبت و منفی‭ ۱/۴۷ ‬با دامنه‭ ۲ -۹ ‬بود و برحسب آن (‭ ۴۱/۷ ‬درصد) دارای نگرش نامطلوب و (‭ ۵۳/۱ ‬درصد) دارای سطح نگرش متوسط و (‭ ۵/۲ ‬درصد) دارای سطح نگرش مطلوب بودند. میانگین نمره دانش آنها‭ ۶/۸۳ ‬مثبت و منفی‭ ۱/۵۵ ‬با دامنه‭ ۴-۹ ‬بود که بر حسب آن (‭ ۷/۳ ‬درصد) دارای اطلاعات نامطلوب (‭ ۶۳/۵ ‬درصد) دارای سطح اطلاعات متوسط و (‭ ۲۹/۲ ‬درصد) دارای سطح اطلاعات مطلوب بودند. واکسن پنوموک علی رغم تاثیر بالا در پیشگیری از عفونت های پنوموکوکی، تحت بی‌توجهی قرار گرفته و اعتقاد چندانی به تجویز آن توسط پزشکان وجود ندارد و دلیل آن را می‌توان اختلاف نظر در موارد کاربرد دانست. لذا پیشنهاد می‌گردد در خصوص ارتقاء سطح آگاهی کادر پزشکی در مورد فواید واکسن مذکور و پیگیری تجویز آن اقدام گردد
توصیفگر : ۱- واکسن های باکتریایی.- کلیدواژه‌ها: استرپتوکوک پنومونی
: عفونت‌های استرپتوکوکی
: واکسن‌های باکتریایی
: دانش، نگرش، عملکرد
: پزشکان
: Streptococcus Pneumoniae
: Streptococcal Infections
: Gram- Positive Bacteria
: Bacterial Vaccines
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Physicians
شناسه افزوده : شیرانی، کیانا، استاد راهنما
: یزدانی، محمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۸۴موجود‭‬
نظرسنجی