رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر مداخله ای توالی ‭RAU3‬ از توالی ‭3`LTR‬ ویروس ‭HIV‬ قرار داده شده در پایین دست پروموتر ‭CMV‬ پلاسمید ‭pEGFP-N1‬ بر روی بیان ‭GFP‬ در سلولهای ‭293T‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102035
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۳۲‬
شماره راهنما : ‭QZ،۵۰،ق۸۱۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : قنبری، جهان‌افروز
عنوان : بررسی اثر مداخله ای توالی ‭RAU3‬ از توالی ‭3`LTR‬ ویروس ‭HIV‬ قرار داده شده در پایین دست پروموتر ‭CMV‬ پلاسمید ‭pEGFP-N1‬ بر روی بیان ‭GFP‬ در سلولهای ‭293T‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /جهان افروز قنبری
استاد راهنما : ؛ منصور صالحی
استاد مشاور : ؛ حسین خان‌احمد
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته ژنتیک انسانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮و، ‭۶۵‬ ص.‬: مصور، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۹۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه تحقیقات وسیعی در زمینه ژن درمانی بیماریهای مختلف بویژه سرطان و ایدز انجام می گیرد و یکی از استراتژی هایی که در این زمنیه بکار می رود کشتن سلولهای هدف با استفاده از ژنهای خودکشنده است. اما یکی از چالش های مهم این روش مخصوصا به هنگام استفاده از ژنهای توکسین و القاکننده آپوپتوز آن است که بیان این نوع ژنها در سلولهای ‭packaging‬ باعث مرک این سلولها خواهد شد و در نتیجه روند تولید ذرات لنتی ویروسی و انتقال آنها به سلولهای هدف در همین مرحله متوقف می شود. راه حلی که برای این مشکل پیشنهاد می شود آن است که یک پروموتر بصورت وارونه در ناحیه ای بین توالیهای‭R ‬ و ‭U5‬ از توالی ‭5`LTR‬ از لنتی وکتور ‭DEST‬ درج شود. البته باید ژن خود کشنده نیز هم جهت با پروموتر روی رشته مخالف نزدیک ناحیه ‭3`LTR‬ قرار داده شود. انتظار می رود طی سیکل زندگی این ویروس این پروموتر در قسمت ‭3`LTR‬ در ناحیه بالا دست ژن خودکشنده قرار گیرد و باعث بیان این ژن شود. حال این سوال مطرح می شود که آیا هنگامی که در ژنوم پرو ویروس توالی ‭U3 R‬ بین پروموتر و ژن مورد نظر قرار گیرد در میزان بیان آن ژن اختلالی پیش خواهد آمد پایان نامه حاضر در جهت پاسخ دهی به این سوال طراحی شده است. مطالعه حاضر که سال‭ ۱۳۹۲ ‬در آزمایشگاه های مرکزی و بخش ژنتیک و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید را می تواو در تکثیر پلاسمید ‭pEGFP-N1‬ و قطعه ‭R U3‬ هضم آنزیمی پلاسمید و توالی مذکور کلون کردن قطعه ‭R U3‬ در پلاسمید ‭pEGFP-N1‬ کلونی ‭PCR‬ و تایید پلاسمید نوترکیب کشت دادن سلولهای ‭293T‬ و ترانسفکت کردن پلاسمید مذکور در این سلولها با استفاده از لیپوفکتامین و نتیز کلسیم فسفات تعیین کمی بیان این ژن با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری و تجزیه و تحلیل آماری نتایج فلوسایمتری خلاصه کرد. نتایج فلوسایمتری و تحلیل آماری آن نشان داد که تفاوت معنی داری در بیان ژن ‭eGFP‬ در سلولهای ترانسفکت شده با پلاسمیدهای ‭pEGFP-N1‬ و ‭pCMv-R U3-GFP‬ وجود ندارد. با توجه به نتایج مطلوب این پژوهش می توان مرحله بعدی این پروژه یعنی درج پروموتر بصورت وارونه در لنتی وکترو ‭DEST‬ را با اطمینان بیشتری طراحی و اجرا کرد و در صورت اکتساب نتایج مورد نظر می توان از این وکترو به عنوان یک ابزار توانمند در زمینه بهینه سازی استراتژیهای نوین ژن درمانی همچون ژن درمانی به واسطه ژنهای خودکشنده، ‭exon skipping‬، هدف گیری ژنی بوسیله ‭zinc finger nuclease‬، ‭shRNA‬ و مانند آن بهره جست
توصیفگر : ۱- ژن درمانی.- کلیدواژه‌ها: ژن درمانی
: بیان ژنی
: انتقال ژن
: یاخته‌ها
: Gene Therapy
: Gene Expression
: Transfection
: Cells
شناسه افزوده : صالحی، منصور، استاد راهنما
: خان‌احمد، حسین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۳۲موجود‭‬
نظرسنجی