رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک پروماستیگوت ایزوله های لیشمانیوز جلدی در اصفهان بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی ‭(Atomic Force Microscopy) AFM‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102038
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۲۴‬
شماره راهنما : ‭WR،۳۵۰،م۸۴۲ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ‏ موسوی، محمد
عنوان : بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک پروماستیگوت ایزوله های لیشمانیوز جلدی در اصفهان بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی ‭(Atomic Force Microscopy) AFM‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمد موسوی
استاد راهنما : ؛ نادر پسته‌چیان
استاد مشاور : ؛ حسین حجازی، حسینعلی یوسفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته انگل شناسی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۹۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عامل بیماری زای ‭Leishmaniasis‬ نوعی تک یاخته به نام ‭Leishmania‬ است که به دو فرم آماستیگوت و پروماستیگوت می باشد. در این مطالعه به بررسی پارامترهای مورفومتریک پروماستیگوت ها توسط میکروسکوپ نوری و با استفاده از نرم افزار ‭motic image plus 2‬ به تجزیه و تحلیل مورفومتریک ایزوله های مورد نظر می پردازیم. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است ابتدا ایزوله های جدا شده از بیماران و نمونه سوش های استاندارد ‭Leishmania major (MRHO/IR/75/ER)‬ و ‭Leishmania tropica (MHOM/IR/99/YAZI)‬ تهیه شد سپس هر دو نمونه جهت تکثیر در محیط ‭NNN‬ کشت داده شد پس از رشد و تکثیر به محیط ‭RPMI 1640‬ و سپس از آنها در فاز گاریتمی اسمیر تهیه شد. سپس نتایج بدست آمده توسط ‭SPSS 20‬ و با آزمون ‭Mann-Whitmey‬ تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه برخی از پارامترهای مورفومتریک بررسی شد که در این پارامترها طول پیکره پروماستیگوت ایزوله ها ‭ ۱۵ - ۷ um‬و در سوش های استاندارد ‭ ۹ - ۱۲ um L.mafor‬و ‭ ۶ - ۱۲ um Ltropica‬زود و همچنین طول تاژک ها در ایزوله ها ‭ ۹ - ۱۶ um‬و در سوش های استاندار ‭ ۸ - ۱۴ um L.major‬و ‭ ۶ - ۱۱ um Ltropica‬می باشد. در این نمونه ها فاصله طولی از هسته تا انتهای قدامی در ایزوله های ‭ ۳ - ۱۰ um‬و در سوش های استاندارد ‭ ۳ - ۸ um‬و ‭ ۶ - ۱۲ um‬بودند. همچنین فاصله بین هسته و کنیتوپلاست در ایزوله ها و سوش استاندارد ‭L.major‬ دارای اندازه های یکسان ‭ ۱ - ۱۰ um‬و در سوش استاندارد ‭ ۲ - ۸ um Ltropica‬می باشد. به نظر می رسد با توجه به خصوصیات مورفولوژیک بررسی شده در این مطالعه و مطالعات دیگر، امید است که بتوان از طریق میکروسکو پ های الکترونی و روبشی تفاوت ها و شباهت هایی را در فرا ساختار و ساختارهای درونی انگل ها مشاهده کرد بر آن اساس کلیدهای تشخیصی تعیین نمود و انگل ها را در گروه های مناسب طبقه بندی کرد
توصیفگر : لیشمانیاز جلدی
: عفونت لیشمانیایی
: لیشمانیا
: Leishmaniasis, Cutaneous
: Leishmaniasis
: Leishmania
شناسه افزوده : پسته‌چیان، نادر، استاد راهنما
: حجازی، حسین، استاد مشاور
: یوسفی، حسینعلی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۲۴موجود‭‬
نظرسنجی