رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه تعداد نسخه های درج شده ژن‭IP- 10‬ با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی براساس سیستم ترانسپوزونی ‭Piggybac‬ در ژنوم سلولهای ‭HEK‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102040
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۲۶‬
شماره راهنما : ‭QU،۴۷۰،م۹۳۴م،۱۳۹۲‬
سرشناسه : میرزاپوردلاور، هادی
عنوان : مقایسه تعداد نسخه های درج شده ژن‭IP- 10‬ با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی براساس سیستم ترانسپوزونی ‭Piggybac‬ در ژنوم سلولهای ‭HEK‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /هادی میرزاپوردلاور
استاد راهنما : ؛ حسین خان احمد، رسول صالحی
استاد مشاور : ؛ مجید خیراللهی، یوسف قیصری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته ژنتیک انسانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭iv‬، ‭۵۸‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۴۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از چالش های پیش رو در روشهای مرسوم تولید پروتئین نوترکیب که ترانسژن به صورت خطی به سلول میزبان وارد میشود، هتروژنی در تعداد نسخه های ترانسژن در کلونهای مختلف به دست آمده است که منجر به بیان ژن در سطوح مختلف می شود. گذشته از کارایی پایین درج خطی در ژنوم میزبان پدیده ای دیگر به نام ‭position effect‬ باعث کمتر شدن کارایی بیان ژن می گردد‭piggybac .‬ کلاسی از ‭DNA‬ ترانسپوزونی است که می تواند به صورت مکانیزم ‭cut and paste‬ در ژنوم سلول میزبان جابه جا شوند برخی خصوصیات منحصر به فرد ای ترانسپوژن آن را به یکی از وکتورهای مناسب در مطالعات انتقال ژن تبدیل کرده است. انتقال ترانسژن با حجم بالا و درج در نواحی فعال از نظر رونویسی از جملهه خصوصیات مهم این ترانسپوژن است که می توان از آن در تولید پروتئین نوترکیب با کارایی بالا بهره برد. در این تحقیق به مقایسه تعدا نسخه های درجی در کلونهای به دست آمده از سیستم تک پلاسمیدی و دوپلاسمیدی این سیستم در رده سلولی ‭HEK‬ پرداخته ایم. تولید سازه های تک پلاسمیدی و دوپلاسمیدی سیستم ترانسپوزاز حاوی ژن ‭IP-10‬ و ژن مقاومت به آنتی بیوتیک هیگرومایسین با استفاده از روشهای کلونینگ مولکولی به انجام رسید. رده سلولی ‭HEK‬ پس از تکثیر در پلیتهای سلولی جهت انجام ترانسفکشن ‭seed‬ شدند. سازه ها با استفاده از کیت لیپوفکتامین‭ ۲۰۰۰ ‬ترانسفکت شده و پس از‭ ۴۸ ‬ساعت مورد تیمار با آنتی بیوتیک هیگرومایسین به مدت دو هفته قرار گرفتند. کلونهای به دست آمده پس از استخراج‭DNA‬ ژنومی با تکنیک ‭Absolute Real-time PCR‬ از نظر تعداد نسخنه های ژنی درج شده مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه تعداد نسخه های ژنی به دست آمده با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی در هر سلول برابر با‭ ۵ ‬نسخه بوده است درحالیکه این عدد در سیستم دو پلاسمیدی برابر با دو نسخه است. بررسی نتایج حاصل از تعداد نسخه های درجی در سیستم های تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی نشان داد که سیستم تک پلاسمیدی کارایی بالاتری از لحاظ تعداد نسخه های درجی دارد و میتوان با کلون کردن ژن موردنظر و کاست بیان کننده آنزیم ترانسپوزاز در یک پلاسمید واحد تعداد نسخ بیشتری جهت بیان بیشتر پروتئین نوترکیب به دست آورد
توصیفگر : ۱. ژنوم.- کلیدواژه ها: ژنتیک
: ژن درمانی
: بیان ژنی
: پروتئین های بهم پیوسته نوترکیب
: Genetics
: Gene Therapy
: Gene Expression
: Recombinant Fusion Proteins
شناسه افزوده : خان‌احمد، حسین، استاد راهنما
: صالحی، رسول، استاد راهنما
: خیراللهی، مجید، استاد مشاور
: قیصری، یوسف، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۲۶موجود‭‬
نظرسنجی