رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عوامل باکتریایی و حساسیت آنتی بیوتیکی در عفونت های خونی در نوزادان متولد شده در بیمارستان الزهراء (س) و بهشتی شهر اصفهان از سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102050
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۲۱‬
شماره راهنما : ‭WC،۲۰۰،ز۹۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : زینی، ابراهیم
عنوان : بررسی عوامل باکتریایی و حساسیت آنتی بیوتیکی در عفونت های خونی در نوزادان متولد شده در بیمارستان الزهراء (س) و بهشتی شهر اصفهان از سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /ابراهیم زینی
استاد راهنما : ؛ جمشید فقری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۱۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تاکنون در کشورهای مختلف از جمله کشور ما بررسی ها و مطالعات پراکنده ای در مراکز دانشگاهی و بیمارستان ها در زمینه بررسی وضعیت عفونت های خونی نوزادان انجام شده است. بنابراین لازم بود چنین مطالعه ای در دو مرکز نوزادان در شهر اصفهان صورت پذیرد تا ضمن شناسایی عوامل میکروبی عامل عفونت های خونی تدابیر لازم جهت کنترل و درمان آن صورت گیرد. این مطالعه از نوع مقطعی بوده و از خرداد ماه‭ ۱۳۹۱ ‬تا فروردین‭ ۱۳۹۲ ‬در مراکز آموزشی درمانی الزهراء و شهید بهشتی در شهر اصفهان صورت گرفت. نحوه نمونه گیری بصورت تصادفی و آسان بود. حجم نمونه‭ ۲۷ ‬نوزاد برآورد شد. پس از اخذ شرح حال و انجام معاینات بالینی از نوزادان نمونه خون جهت ارزیابی نوع ارگانیسم مسئول عفونت خونی گرفته شد. سپس با کمک تست های بیوشیمیایی و حساسیت سنجی، حساسیت آنتی بیوتیکی بررسی گردید. نتایج با کمک آمار توصیفی و با کمک نرم افزار آماری ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۰ ‬تجزیه و تحلیل گردید. تعداد‭ ۲۷ ‬نوزاد مبتلا به عفونت خونی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد‭ ۱۹ ‬مورد ‭ ۷۰/۳)‬درصد) نوزادان پسر و‭ ۸ ‬مورد ‭ ۲۹/۶)‬درصد) نوزادان دختر بودند. میانگین سنی نوزادان مورد مطالعه‭ ۴/۱ ‬به اصافه و منهای‭ ۰/۲۳ ‬روز بود. میانگین وزن نوزادان مورد مطالعه‭ ۲۲۱۰ ‬به اضافه و منهای‭ ۲۳۴/۲ ‬گرم بود. از بین‭ ۲۷ ‬نوزاد مورد مطالعه‭ ۲۲ ‬مورد ‭ ۸۱/۵)‬درص) حاصل زایمان طبیعی و‭ ۵ ‬مورد ‭ ۱۸/۵)‬درصد) حاصل زایمان سزارین بودند. در بررسی سویه های جداشده از نوزادان مبتلا مشخص گردید که سویه های گرم مثبت در‭ ۱۸ ‬مورد ‭ ۶۶/۷)‬درصد) و سویه های گرم منفی در‭ ۹ ‬مورد ‭۳۳/۳)‬) درصد مسئول عفونت خون بوده اند. استافیلوکوک کواگولاز منفی در‭ ۱۲ ‬مورد و استافیلوکوک ارئوس در‭ ۶ ‬مورد از سوش های گرم مثبت مسئلو عفونت خون در نوزادان بودند. کلبسیلا پنومونیه در‭ ۵ ‬مورد، انتروباکتر در‭ ۳ ‬مورد و پسودوموناس در‭ ۱ ‬مورد از عوامل گرم منفی مسئول عفونت خون در نوزادان بودند. با توجه به مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد بایستی مطالعات وسیع تری در این زمینه بخصوص در طب نوزادان در کشور انجام شود و مساله مهم تر جلوگیری از تجویز بی مورد آنتی بیوتیک است که باعث افزایش سوش های مقاوم در جامعه می شود
توصیفگر : ۱. عفونت های باکتریایی- در نوزادی و کودکی.- کلیدواژه‌ها: عفونت های باکتریایی
: نوزاد
: خون
: حساسیت شدید دارویی
: آنتی بیوتیک ها
: Bacterial Infections
: Infant, Newborn
: Blood
: drug Hypersensitivity
: Antibiotics
شناسه افزوده : فقری، جمشید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۷۲۱موجود‭‬
نظرسنجی