رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش پیش آگهی دهنده سطح سرمی روی در بیماران مولتیپل تروما در بدو ورود به بخش مراقبت های ویژه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102051
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۲۰‬
شماره راهنما : ‭WX،۲۱۸،پ۷۴۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : پورمحمودیان، مهدی
عنوان : بررسی نقش پیش آگهی دهنده سطح سرمی روی در بیماران مولتیپل تروما در بدو ورود به بخش مراقبت های ویژه [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهدی پورمحمودیان
استاد راهنما : ؛ سعید عباسی
استاد مشاور : ؛ عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۹‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۰۳۲۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : روی یکی از عناصری است که در بدن نقش های متعددی دارد. نقش روی در ایمنی بدن و ارتباط سطح آن با التهاب و استرس های مختلف به اثبات رسیده است. برخی مطالعات ارتباط سطح روی با پروگنوز بیماران بدحال را نشان داده اند درحالی که برخی دیگر چنین ارتباطی را رد می کنند. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی ارتباط بین سطح سرمی روی و فاکتورهای تعیین کننده پیش آگهی بیمار ونیز ارتباط آن با فاکتورهای التهابی در بیماران بدحال طراحی و اجرا شد. بیماران مولتیپل تروما بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهراء شهرستان اصفهان با سن بین‭ ۱۶ ‬تا‭ ۸۵ ‬سال وارد مطالعه شدند. سطح سرمی روی، ‭ESR, CRP,‬ و ‭IL1, IL6‬ اندازه گیری شد و معیارهای تعیین پیش آگهی بیماران ‭Acute physiology and chronic health evaluation II (APACHE II)‬ و ‭equential Organ Failure Assessment (SOFA)‬ محاسبه گردید. در نهایت سوروایوال بیمار (زنده ماندن و ترخیص از ‭ICU‬ یا فوت شدن) نیز ثبت شد. جهت ارزیابی ارتباط فاکتورهای مختلف با سطح سرمی روی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نهایتا داده های حاصل از‭ ۸۰ ‬بیمار مورد آنالیز قرار گرفت میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه‭ ۳۹/۱۷ ‬به اضافه و منهای‭ ۱۵/۳۶ ‬(محدوده‭ ۱۸ ‬تا‭ ۸۱ ‬سال) بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقادیر فاکتورهای پروگنوستیک ‭APACHE II‬ و ‭SOFA‬ و سطح سرمی روی رابطه معنادای وجود ندارد. ضریب همبستگی پیرسون همچنین نشان داد که بین مقادیر سطح سرمی روی و فاکتورهای التهابی شامل ‭ESR, IL6, IL1‬ و ‭CRP‬ رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی بین نمره بدست آمده برای فاکتورهای پروگنوستیک و سطح فاکتورهای التهابی هم رابطه معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته های این مطالعه می توان ادعا کرد که سطح سرمی روی ارتباطی با پروگنوز بیماران مولتیپل ترومای بستری ندارد
توصیفگر : ۱. بخش مراقبت ویژه.- کلیدواژه‌ها: بخش مراقبت های ویژه
: ضربه های متعدد
: روی
: پیش آگهی
: Intensive Care Units
: Mutiple Trauma
: Zinc
: Prognosis
شناسه افزوده : عباسی، سعید، استاد راهنما
: هنرمند، عظیم، استاد مشاور
: صفوی، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۷۲۰موجود‭‬
نظرسنجی