رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر تجویز شیاف مورفین بر کاهش درد پس از عمل جراحی کوله سیستکتومی باز و لاپاراسکوپیک و مقایسه آن با گروه شاهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102056
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۱۵‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،ل۴۸۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ل‍طف‍ی‌دی‍ب‍ا، م‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۵۷ - ‏ ‬
عنوان : بررسی تاثیر تجویز شیاف مورفین بر کاهش درد پس از عمل جراحی کوله سیستکتومی باز و لاپاراسکوپیک و مقایسه آن با گروه شاهد [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم لطفی
استاد راهنما : ؛ مجتبی رحیمی، احمد یراقی
استاد مشاور : ؛ عظیم هنرمند
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۶۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : میزان تاثیر ضد دردها در کنترل درد بعد از جراحی در مطالعات بسیاری مورد توجه قرار گرفته ولی تاکنون مطالعه ای جهت بررسی اثرات تجویز شیاف مورفین سولفات در کنترل دردهای بعد از عمل کوله سیستکتومی انجام نشده است لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر شیاف مورفین بر کاهش درد پس از عمل جراحی کوله سیستکتومی انجام شد. طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی،‭ ۷۰ ‬بیمار تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی انتخاب و به دو گروه‭ ۳۵ ‬نفری تقسیم شدند. گروه اول بعد از القاء بیهوشی تحت تجویز شیاف رکتال مورفین قرار گرفتند و در گروه شاهد، دارویی تجویز نشد. بیماران در طی مدت عمل و تا‭ ۲۴ ‬ساعت بعد عمل از نظر شدتت درد بعد از عمل و پارامترهای همودینامیک مورد بررسی قرار گرفتند داده ها بوسیله نرم افزار ‭SPSS‬ تجزیه و تحلیل شد. میانگین شدت درد از دقیقه‭ ۳۰ ‬تا‭ ۱۶ ‬ساعت بعد عمل در گروه دریافت کننده شیاف مورفین به طور معنی داری کمتر بو. تجویز شیاف مورفین قبل از عمل جراحی، می تواند بطور قابل ملاحظه ای در کاهش درد بعد عمل بیماران موثر باشد و چون شیاف مورفین تاثیر سوئی بر وضعیت همودینامیک و تنفس بیماران نداشته و عوارض جانبی آن (تهوع و استفراغ) نیز در حد بالایی نیست، مصرف آن به عنوان ضد درد در اعمال جراحی کوله سیستکتومی توصیه می گردد
توصیفگر : ۱. درد پس از عمل جراحی- دارودرمانی-.- کلیدواژه‌ها: درد بعد از عمل جراحی
: مرفین
: شیاف ها
: کوله سیستوکینین
: Pain, Postoperative
: Morphine
: Suppositories
: Cholecystokinin
شناسه افزوده : رحیمی، مجتبی، استاد راهنما
: یراقی، احمد، استاد راهنما
: هنرمند، عظیم، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۷۱۵موجود‭‬
نظرسنجی