رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین الگوی مصرف چای و ارزیابی خطر دریافت عناصر ( سرب، کادمیوم، ارسنیک، منگنز، مس، آلمینیوم، کروم و نیکل) از طریق نوشیدن چای سیاه در جامعه شهری اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102071
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۳۸‬
شماره راهنما : ‭WA،۷۰۱،ر۵۷۴ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : رضایی، الهه
عنوان : تعیین الگوی مصرف چای و ارزیابی خطر دریافت عناصر ( سرب، کادمیوم، ارسنیک، منگنز، مس، آلمینیوم، کروم و نیکل) از طریق نوشیدن چای سیاه در جامعه شهری اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /الهه رضایی
استاد راهنما : ؛ مریم میرلوحی، عزیزاله فلاح
استاد مشاور : ؛ حسن‌زاده، اکبر
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮v، ‭۳۴‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۶۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : دم کرده گیاه کاملیا محبوبیت جهانی دارد. حضور انواع فلزات سنگین و سمی در چای گزارش شده است که احتمال خطر دریافت آنها نیاز به ارزیابی دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی خطر دریافت عناصر سنگین از طریق نوشیدن چای سیاه با در نظر گرفتن الگوی مصرف طراحی شد. این مطالعه پژوهش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. ابتدا الگوی مصرف از طریق پرسشنامه و نمونه‌گیری خوشه‌بندی مرحله‌ای تعیین شد. با توجه به اطلاعات حاصل از پرسشنامه‭ ۸۱ ‬نمونه مختلف جهت تعیین عناصر مدنظر، آزمایش گردید و آلوده‌ترین نمونه‌ی چای در شرایط مختلف دم گردید و بعد از هضم اسیدی با استفاده از دستگاه جذب، میزان عناصر تعیین شده در مرحله نهایی ارزیابی خطر انجام شد. یافته‌های این پژوهش در‭ ۴ ‬قسمت به شرح زیر قرار گرفتند.‭۱ ‬. الگوی مصرف: میانگین مصرف چای‭ ۱۲۴۳ ‬مثبت و منفی‭ ۵۳۰/۲۳ ‬تخمین زده شد.‭۲ ‬. توزیع فراوانی غلظت عناصر در چای خشک، عنصر آلمینیوم و کادمیوم به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند.‭۳ ‬. میانگین درصد آزادسازی عناصر در چای دم کرده با توجه به الگوی تهیه کادمیوم بیشترین، درصد آزادسازی را به خود اختصاص دادند.‭۴ ‬. ارزیابی خطر احتمالی: عنصر منگنز و کادمیوم به ترتیب بیشترین و کمترین ضریب ‭HQ‬ را به خود اختصاص دادند. میانگین مصرف چای سیاه متفاوت از دیگر کشورها بود. آلمینیوم مانند سایر مطالعات فراوان ترین عنصر بود. درصد آزادسازی سرب، کادمیوم و کروم در چای دم کرده مانند سایر مطالعات تحت تاثیر زمان و نوع قوری قرار داشت. بیشترین نگرانی در مورد چای سیاه خطر احتمال تجمع منگنز است
توصیفگر : آلودگی مواد غذایی
: چای
: منگنز
: سرب- سمیت
: کادمیوم- سمیت
: فلزها- سمیت
: غلات
: آلودگی مواد غذایی
: ‭Tea‬
: ‭Manganese‬
: ‭Lead- toxicity‬
: ‭Cadmium- toxicity‬
: ‭Metals- toxicity‬
: ‭Cereals‬
: ‭Food Contamination‬
شناسه افزوده : میرلوحی، مریم، استاد راهنما
: فلاح، عزیزاله، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۴۷۳۸موجود‭‬
نظرسنجی