رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مصرف حبوبات بر سطح آدیپونکتین سرم، فاکتورهای التهابی و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در اقوام درجه اول بیماران دیابتی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102072
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۳۶‬
شماره راهنما : ‭WK،۸۱۸،ص۵۹۱ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : صراف بانک، سحر
عنوان : بررسی تاثیر مصرف حبوبات بر سطح آدیپونکتین سرم، فاکتورهای التهابی و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در اقوام درجه اول بیماران دیابتی [پایان‌نامه]
نویسنده : /سحر صراف بانک
استاد راهنما : ؛ لیلا آزادبخت
استاد مشاور : ؛ احمد اسماعیل‌زاده، الهام فقیه‌ایمانی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم تغذیه، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۹۱۰۱۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اقوام درجه اول بیماران دیابتی در معرض خطر بالایی برای بیماری های مزمن و بروز التهاب هستند. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثرات مصرف رژیم غذایی غنی از حبوبات بر سطح شاخص های گلایسمی، پروفایل لیپیدی، بیومارکرهای التهابی و آدیپونکتین سرم در میان اقوام درجه اول بیماران دیابتی می‌باشد. تعداد‭ ۲۶ ‬نفر از اقوام درجه اول بیماران دیابتی (‭ ۱۴ ‬زن و‭ ۱۲ ‬مرد) در این کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی شرکت کردند. افراد به طور تصادفی وارد یکی از دو گروه رژیم غنی از حبوبات و یا رژیم معمول برای مدت‭ ۶ ‬هفته شدند. طول دوره‌ی شست و شو،‭ ۲ ‬هفته در نظر گرفته شد. اندازه‌گیری های تن سنجی، شاخصهای گلایسمی، پروفایل لیپیدی، مارکرهای التهابی و آدیپونکتین سرم در ابتدا و انتهای هر دوره‌ی مداخله اندازه‌گیری شدند. آزمون تی- زوجی و تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری برای مقایسه دو گروه استفاده شدند. درصد تغییرات برای عوامل خطر بیماری قلبی عروقی بعد از‭ ۶ ‬هفته مصرف حبوبات تغییر معناداری نداشت. البته آنالیز درون گروهی نشان دهنده‌ی کاهش حاشیه‌ای در فشار خون سیستول (‭( P = ۰/۰۸ ‬ و دیاستول ‭( P= ۰/۰۷)‬ بعد از مصرف حبوبات بود. پس از اتمام دوره‌ی حبوبات، کاهش معناداری در سطح پروتئین واکنشی‭C ‬ با حساسیت بالا در مقایسه با رژیم معمول دیده شد‭۴/۰۶ ‬- مثبت و منفی‭ ۱/۸۹ ‬درصد) در دوره‌ی حبوبات و در مقابل‭ ۲/۹۶ ‬مثبت و منفی‭ ۱/۸۹ ‬درصد در دوره‌ی رژیم معمول و (‭( P = ۰/۰۰۸ ‬ درصد تغییرات سایر مارکرهای التهابی و سطوح سرمی آدیپونکتین تفاوت معناداری بین دو گروه نداشت مصرف‭ ۴ ‬سروینگ از حبوبات در هفته اثر معناداری بر شاخص های تن سنجی، گلایسمی و پروفایل لیپیدی نداشت. البته سبب کاهش معناداری در سطوح سرمی پروتئین واکنشی‭C ‬ با حساسیت بالا در اقوام درجه اول بیماران دیابتی شد. مصرف حبوبات اثری بر سایر مارکرهای التهابی و آدیپونکتین سرم نداشت
توصیفگر : ۱. رژیم دیابت.- کلیدواژه‌ها: رژیم دیابتی
: دیابت قندی غیر وابسته به انسولین
: بیماری های قلب و عروق
: عوامل خطر
: دانه‌ها
: شاخص توده بدن
: Diabetic Diet
: Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent
: Cardiovascular Disease
: Risk Factor
: Seeds
: Body Mass Index
: Adiponectin
شناسه افزوده : آزادبخت، لیلا، استاد راهنما
: اسماعیل‌زاده، احمد، استاد مشاور
: فقیه‌ایمانی، الهام، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۴۷۳۶موجود‭‬
نظرسنجی