رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر پره امپتیوانفیلتراسیون موضعی سه دوز متفاوت سولفات منیزیم در محل برش جراحی بر شدت درد بعد از اعمال جراحی شکم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102078
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۹۹‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،و۲۱۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : واعظی، صالح
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر پره امپتیوانفیلتراسیون موضعی سه دوز متفاوت سولفات منیزیم در محل برش جراحی بر شدت درد بعد از اعمال جراحی شکم [پایان‌نامه]
نویسنده : /صالح واعظی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮‭[۹]‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۳۰۷۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : درد یکی از شایع ترین عوارض اعمال جراحی می باشد.روش های مختلفی برای کنترل درد مورد آزمون قرار گرفته که استفاده از سولفات منیزیم یکی از این روش هاست.در این مطالعه تاثیر انفیلتراسیون پره امپتیودوزهای مختلف سولفات منیزیم ‭(MgSO4)‬بررسی شد.این مطالعه ی کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده در سال‭92 - 1389‬در مرکز آموزشی درمانیآیت اللهکاشانیاصفهان به انجام رسید .در این مطالعه‭120‬ بیمار کاندید عمل جراحی شکمی در چهار گروه‭30‬ نفره توزیع شدند .در بیماران گروه اول تا سوم به ترتیب‭500‬ ،‭750‬و ‭1000‬میلی گرم‭MgSO4‬ و در گروه چهارم نرمال سالین قبل از عملبه طور موضعی در محل برش جراحی انفیلتره شد .پارامترهای همودینامیک،شدت درد،زمان و میزان مسکن و عوارض طی مطالعه بررسی شده و با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میانگین شدت درد در چهار گروه دریافت کننده‭500‬ ،‭750‬و ‭1000‬میلی گرم ‭MgSO4‬و گروه کنترل به ترتیب‭۶/۶ + - ۱/۲۱ ،۲/۵۷ + - ۰/۷۷ ،۲/۶۷ + - ۰/۸۸ ‬- بود و بر حسب آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، شدت درد در چهار گروه اختلاف معنی دار داشت ‭(P<0.001)‬ انفیلتراسیون پره امپتیوموضعی‭1000‬میلی گرمسولفات منیزیم ‭15‬ دقیقه قبل از برش جراحی در اعمال جراحی شکم موجب کاهش قابل توجه در شدت درد وعوارض بعد از عمل در مقایسه با دوزهای‭500‬ و ‭750‬میلی گرم می گردد و در صورت عدم وجود کنترااندیکاسیون مصرف می توان از دوز مذکور در اعمال جراحی شکمی استفاده نمود
توصیفگر : ۱. درد پس از عمل جراحی.- کلیدواژه‌ها: درد بعد از عمل جراحی
: سولفات منیزیم
: شکم
: Pain, Postoperative
: Magnesium Sulfate
: Abdomen
شناسه افزوده : صفوی، محمدرضا، استاد راهنما
: هنرمند، عظیم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۹۹موجود‭‬
نظرسنجی