رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر پره امپتیو تزریق منیزیم سولفات یا لیدوکایین بر تسکین درد حین تزریق اتومیدیت و مقایسه آن با گروه شاهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102079
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۹۸‬
شماره راهنما : ‭QU،۶۵،ص۴۳۱ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : صحافی، اشرف‌السادات
عنوان : بررسی تاثیر پره امپتیو تزریق منیزیم سولفات یا لیدوکایین بر تسکین درد حین تزریق اتومیدیت و مقایسه آن با گروه شاهد [پایان‌نامه]
نویسنده : /اشرف السادات صحافی، محمد صحافی
استاد راهنما : ؛ عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۴‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۱۰۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اتومیدیت یک مشتق از ایمیدازول است که با پروپیلن گلیکول ‭35‬ همراه است.از جمله عوارض این دارو درد حین تزریق است که می تواند اساسا با تزریق فوری لیدوکایین قبل از تزریق حذف گردد.منیزیم یک بلوک کننده کانال کلسیم است و احتمالا بر کانال کلسیم و رسپتورهای‭NMDA‬ تاثیر دارد.در این مطالعه اثر منیزیم سولفات یا لیدوکایین بر درمان درد اتومیدیت حین تزریق وریدی و مقایسه اثراتشان بر همدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.این مطالعه یک پژوهش کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سوی کور می باشد‭. 135‬بیمار با‭I , II ASA‬ کاندید اعمال جراحی الکتیو به صورت سرپایی یا بستری هستند که به صورت راندومی به سه گروه‭45‬ تایی تقسیم می شوند.گروه‭M‬ ، ‭620mg‬ منیزیم سولفات دریافت می کند.گروه‭L ‬، ‭3ml‬لیدوکایین ‭1 ‬ و گروه‭S ‬ نرمال سالین دریافت می کند که همه اینها را به حجم ‭5ml‬ می رسانیم و بعد از آن با تزریق اتومیدیت تا ماکسیمم دوز ‭3/0mg/kg‬ دنبال می شود.شدت درد در زمان پره امپتیو و تزریق اتومیدیت ازصفر تا سه طبقه بندی می شود‭(0=‬عدم درد،‭1=‬درد خفیف،‭2=‬درد متوسط،‭3=‬درد شدید.(در مقایسه با ‭40‬و ‭2/22‬ گروه منیزیم سولفات و لیدوکایین، ‭60‬از بیماران گروه کنترل در طول تزریق اتومیدیت درد داشتند.این نشان می دهد که از بین سه گروه، گروه‭S‬ بیشترین درد را داشته اند‭(p:0/011).‬همجنین مشخص شد مقایسه شدت درد بین منیزیم سولفات و نرمال سالین ‭(p=0/044)‬و نیز لیدوکایین و نرمال سالین ‭(p=0/00)‬ معنی دار است ولی شدت درد در طول تزریق اتومیدیت در بین‭2‬ گروه‭M‬ و‭L ‬ اختلاف معنی داری نداشته است‭(p=0/054).‬تزریق منیزیم سولفات و لیدوکایین داخل وریدی به طور مساوی در تسکین شدت درد حین تزریق اتومیدیت موثر هستند
توصیفگر : ۱. اتومیدیت.- کلیدواژه‌ها: ایمیدازول‌ها
: سولفات منیزیم
: لیدوکائین
: درد
: Imidazoles
: Magnesium Sulfate
: Lidocaine
: Pain
شناسه افزوده : صحافی، محمد
: هنرمند، عظیم، استاد راهنما
: صفوی، محمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی