خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102080
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۶۷‬
شماره راهنما : ‭WA،۷۴۵،م۹۳۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : میرزایی، عباس
عنوان : بررسی میزان انتشار بیوآئروسل ها در واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /عباس میرزایی
استاد راهنما : ؛ مهناز نیک آئین
استاد مشاور : ؛ یعقوب حاجی‌زاده، اکبر حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭XIV‬، ‭۶۸‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۸۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تصفیه خانه های فاضلاب بعنوان یک منبع بالقوه از میکروارگانیسم های بیماریزای هوابرد درنظر گرفته می‌شوند. خصوصا واحدهای تصفیه بیولوژیکی که از طریق هوادهی برای تامین اکسیژن مورد نیاز برای فرایندهای تجزیه بیولوژیکی، سبب انتشار بیوآئروسل ها می‌شوند. بیوآئروسل ( آئروسل بیولوژیکی) یک اصطلاح کلی استفاده شده برای انواع میکروارگانیسم ها و ذرات معلق ( هوابرد) موجود در هواست. میکروارگانیسم‌ها مهمترین بخش بیوآئروسل ها را تشکیل می‌دهند. با توجه به مطالب ذکر شده درباره اهمیت بیوآئروسل ها در انتقال بیماریهای مختلف و مشکلات سلامتی ایجاد شده به وسیله انتشار آنها در تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری، هدف از این مطالعه بررسی میزان انتشار بیوآئروسلها در واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان شامل ایستگاه پمپاژ، حوض دانه گیری، ته نشینی اولیه، هوادهی افقی سطحی و دیفیوزری، ته نشینی ثانویه و لجن خشک کن و همچنین تعیین فاصله انتشار بیوآئروسل ها در پایین دست تصفیه خانه در جهت باد غالب ( پایین دست پس از قسمت کلرزنی) می‌باشد که بتوان پیشنهادات و تدابیر لازم جهت کاهش اثرات پتانسیل بیماریزایی بیوآئروسل ها را ارائه داد. در نهایت نتایج این مطالعه با تجربیات و مطالعات دیگران مقایسه خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که بصورت مقطعی انجام شد. نمونه‌های مورد نیاز از تصفیه خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان که دارای سیستم تصفیه بیولوژیکی لجن فعال با سیستم هوادهی نیمه مغروق ( هواده‌های افقی سطحی ( برسی ‭((‬ و پاششی ( دیفیوزری) است، برداشت شدند. تناوب نمونه برداری بصورت ماهیانه و در سه فصل پاییز، زمستان و بهار و در کل‭ ۱۲۰ ‬نمونه از واحدهای تصفیه خانه برداشت شد. اندازه‌گیری باکتریهای کلیفرم در فاضلاب از واحدهای ایستگاه پمپاژ و حوض هوادهی انجام شد. روشهای استاندارد نمونه برداری براساس روشهای ذکر شده جهت نمونه برداری بیوآئروسلها در ‭ASTM‬ روش‭ ۱۱۰۳ ‬انجام گرفت. روشهای انجام آزمایش پارامترهای مورد نظر نیز براساس دستورالعمل های کتاب "روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب " انجام شدند. در کل دوره نمونه‌برداری از هوا، جهت تعیین ارتباط بین انتشار بیوآئروسلها و شرایط جوی، پارامترهای هواشناسی شامل درجه حرارت ( درجه سانتی‌گراد) ، رطوبت نسبی ( درصد) و جهت و سرعت باد ( متر بر ثانیه) و ذرات معلق هوا ( تعداد در مترمکعب هوا) نیز در نقاط نمونه‌برداری اندازه‌گیری شدند. در این مطالعه از دو دستگاه ایمپکتور تک مرحله‌ای اندرسون و نمونه بردار بیولوژیکی ایمپینجر مایع برای جمع‌آوری نمونه های بیوآئروسل از نقاط مختلف نمونه برداری در تصفیه خانه استفاده شد. نمونه های مورد نظر با استفاده از روشهای ایمپکشن و ایمپینجر برای باکتریها و قارچها در هر مرحله برداشت شده و برای اندازه‌گیری بقیه پارامترها شامل باکتری های سالمونلا و لژیونلا فقط از روش ایمپینجر استفاده شد. در این مطالعه برای شناسایی باکتری لژیونلا از روش ملکولی شامل روش واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده شد. نتایج اندازه‌گیری پارامترهای میکروبی بصورت ‭CFU/m3‬ ( که به معنی واحد تشکیل کلنی در یک متر مکعب هوای آزمایش شده می‌باشد‭(.‬ بیان می شوند. آزمون کولمگروف - اسمیرنوف جهت تعیین توزیع نرمال یا غیرنرمال بودن داده‌های بدست آمده استفاده شد. جهت مقایسه میانگین پارامترهای میکروبی مختلف یاد شده بین مکانهای مختلف از آزمون کروسکال والیس که یک آزمون ناپارامتری معادل آزمون یک طرفه واریانس است، استفاده شد. برای مقایسه بین دو روش ایمپکشن و ایمپینجر از آزمون‭t ‬ زوجی استفاده می شود که در صورت توزیع غیرنرمال از آزمون ویل کاکسون استفاده شد. برای بررسی ارتباط بین پارامترهای هواشناسی و تعداد بیوآئروسلهای انتشار یافته از آنالیز همبستگی پیرسون استفاده می شود که در صورت نرمال نبودن توزیع متغییرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. برای پاسخ به این فرضیه که آیا بارهای میکروبی شناسایی شده در مکانهای نمونه برداری وابسته به فصول مختلف هستند یا خیر، نیز از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده می شود و در صورت نرمال نبودن توزیع متغییرها، از آزمون ناپارامتری معادل آزمون یک طرفه واریانس یعنی کروسکال والیس استفاده می شود. این مطالعه نتیجه گیری می کند که تصفیه خانه های فاضلاب یکی از منابع بالقوه و نقطه‌ای انتشار بیوآئروسل ها می باشند. هر چند پراکندگی انتشار بیوآئروسلهای مطالعه شده در تصفیه خانه فاضلاب زیاد بوده است ولی بیشترین انتشار مربوط به واحدهایی می باشد که از تجهیزات مکانیکی برای حرکت و پخش فاضلاب استفاده می‌کنند مانند ایستگاه پمپاژ و هوادهی سطحی افقی همبستگی معناداری بین انتشار بیوآئروسلهای مطالعه شده با پارامترهای هواشناسی ( درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت نسبی) مشاهده نشد بجز برای قارچها( سنجش شده با روش ایمپکشن) که همبستگی مثبت و قوی را با رطوبت نسبی داشتند. اکثر میکروارگانیسمهای هوابرد آنالیز شده همبستگی قوی با رطوبت نسبی هوا وکل ذرات معلق، ذرات کوچکتر از‭ ۲ ،۵ ،۱ ‬و‭ ۱۰ ‬میکرون موجود در هوا دارند ( بجز برای باکتریها و باکتری های خانواده انتروباکتریاسه و آسپرژیلوس با روش ایمپینجر‭.(‬ نتایج بدست آمده برای باکتری ها و قارچها با دو روش نمونه‌برداری با هم اختلاف معنادار داشتند. در مورد آئروسلهای باکتریایی و قارچی میانگین نتایج بدست آمده توسط نمونه‌بردار تک مرحله‌ای اندرسن نسبت به نمونه‌بردار بیولوژیکی ایمپینجر مایع بیشتر بوده است و در مورد آئروسل های قارچی اختلاف بین دو روش نمونه برداری معنادار بوده است. انتشار باکتری لژیونلای هوابرد می تواند در سایت های مختلف تصفیه خانه فاضلاب وجود داشته باشد. برخی بیوآئروسل ها مانند باکتری لژیونلای هوابرد می توانند تا فواصل زیادی در پایین دست تصفیه خانه انتشار یابند. بین میزان بار میکروبی کلیفرمهای کل و مدفوعی در فاضلاب با میزان انتشار آنها در هوا همبستگی معناداری وجود ندارد ولی بین میزان انتشار باکتریهای کلیفرم کل و باکتریهای خانواده انترباکتریاسه همبستگی منفی وجود دارد
توصیفگر : ۱. آلاینده‌های هوا.- کلیدواژه‌ها: آلاینده‌های هوا
: فاضلاب
: باکتری ها
: قارچ ها
: Air Pollutants
: Sewage
: Bacteria
: Fungi
: Aerosols
شناسه افزوده : نیک آئین، مهناز، استاد راهنما
: حاجی‌زاده، یعقوب، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :