رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد آمار فضایی با روش های کریگینگ و کوکریگینگ در پیش بینی میزان هدایت الکتریکی آب چاه‌های دشت شهرکرد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102104
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۷۰‬
شماره راهنما : ‭WA،۹۰۰،ن۶۲۴ک،۱۳۹۳‬
سرشناسه : نکویی اصفهانی، کیمیا
عنوان : کاربرد آمار فضایی با روش های کریگینگ و کوکریگینگ در پیش بینی میزان هدایت الکتریکی آب چاه‌های دشت شهرکرد [پایان‌نامه]
نویسنده : /کیمیا نکویی اصفهانی
استاد راهنما : ؛ محسن حسینی، نصرالله ایرانپناه
استاد مشاور : ؛ افشین ابراهیمی، محمد مهدی امین
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته اپیدمیولوژی و آمار زیستی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۹۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف این مطالعه پیش‌بینی هدایت الکتریکی آب چاه‌های دشت شهرکرد واقع در استان چهارمحال و بختیاری ایران به دو روش کریگینگ و کوکریگینگ و تهیه‌ی نقشه‌ی پیش‌بینی در ناحیه‌ی مورد مطالعه درجهت استنباط در مناطقی که اطلاعاتی از آن در دسترس نیست و همچنین مقایسه‌ی دو روش فوق، بود. در این پژوهش‭ ۳۹ ‬چاه با متوسط عمق‭ ۶۰ ‬متر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه‌گیری و اندازه‌گیری‌های مربوطه به وسیله‌ی روش‌های استاندارد آزمایش آب و فاضلاب انجام شد. آمار فضایی با استفاده از مختصات جغرافیایی چاه‌ها توسط روش پیش‌بینی کریگینگ و کوکریگینگ با استفاده از متغیر کمکی میزان منیزیوم، بکار رفت. در انتها میزان دقت دو روش با استفاده از سطوح انحراف استاندارد پیش‌بینی و شاخص‌های میانگین خطاها‭( ME )‬، ریشه دوم میانگین مجذور خطاها ‭( RMSE )‬ و میانگین خطاهای پیش‌بینی استاندارد شده ‭MSPE )‬ مقایسه شد. پس از بررسی وجود همبستگی فضایی و برازش بهترین مدل واریوگرام، پیش‌بینی میزان هدایت الکتریکی در نقاط بدون اندازه انجام شد. براین اساس بهترین مدل برازش یافته به واریوگرام با بیشترین میزان ‭R2‬ (‭۰/۸۹ ‬) و کمترین (‭RSS ۱/۱۲۰ E+ ۰۷ ‬، مدل کروی انتخاب شد. درانتها سطح پیش‌بینی هدایت الکتریکی به روش کریگینگ و کوکریگینگ همراه با سطوح انحراف استاندارد پیش‌بینی‌ها و به شاخص‌های موجود برای ارزیابی دقت دو روش ارائه شدند. حدود انحراف استاندارد برای روش کریگینگ‭ ۴۵- ۹۷ ‬و برای روش کوکریگینگ‭ ۵ - ۸۴ ‬به‌دست آمد. پس از طی مراحل فوق وجود همبستگی فضایی میان مشاهدات پذیرفته شد. همچنین با مقایسه‌ی نتایج بدست آمده نتیجه می‌گیریم که دقت روش کوکریگینگ در پیش‌بینی نقاطی که اطلاعات آن در دسترس نیست و همچنین در صورت وجود متغیر کمکی مناسب که همبستگی لازم با متغیر تحت مطالعه را دارد، بهتر از روش کریگینگ می‌باشد
توصیفگر : ۱. آمار.- کلیدواژه‌ها: آبرسانی
: آمار
: زیست سنجی
: Water Supply
: Statistics
: Biometry
: Spatial Analysis
: Electric Conductivity
: Water Wells
شناسه افزوده : حسینی، محسن، استاد راهنما
: ایران‌پناه، نصرالله، استاد راهنما
: ابراهیمی، افشین، استاد مشاور
: امین، محمد مهدی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۷۰موجود‭‬
نظرسنجی