رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد مدل رگرسیون لجستیک چندکی در بررسی ارتباط رخدادهای استرس زای زندگی ( اقتصادی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی) با سطح درک شده افراد‭ ۱۹ ‬سال و بالاتر اصفهان و حومه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102109
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۷۵‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۷۲،ع۸۳۷ک،۱۳۹۱‬
سرشناسه : علیاری، رقیه
عنوان : کاربرد مدل رگرسیون لجستیک چندکی در بررسی ارتباط رخدادهای استرس زای زندگی ( اقتصادی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی) با سطح درک شده افراد‭ ۱۹ ‬سال و بالاتر اصفهان و حومه [پایان‌نامه]
نویسنده : /رقیه علیاری
استاد راهنما : ؛ آوات فیضی
استاد مشاور : ؛ حمیدرضا روح‌افزا
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته آمار زیستی و اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۵۵‬ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : استرس از عوامل بسیار تاثیر گذار بر سلامت جسمی و روانی افراد است. وقتی استرس به صورت مزمن وجود داشته باشد منجر به مشکلات سلامتی عدیده‌ای می‌شود. عوامل استرس زا یا توسط شرایط محیط زیست و یا توسط رویدادهای محیطی تولید می شود. با توجه به مطالعات انجام شده عوامل استرس‌زای زندگی که دارای بیشترین شیوع هستند شامل مشکلات اقتصادی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی می‌باشند. تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی می‌باشد. داده‌های مورد استفاده بخشی از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط برنامه قلب سالم اصفهان می‌باشد که تنها از اطلاعات مربوط به فاز ششم این طرح در سال‭ ۱۳۸۷ ‬و از مناطق شهری و روستایی اصفهان و نجف آباد با حجم نمونه‭ ۴۵۸۳ ‬استفاده شده است. از مدل آماری رگرسیون لجستیک چندکی برای مدل بندی استرس درک شده افراد به عنوان پیامد کراندار ( متغیر پاسخ) و تابعی از عوامل استرس زای مهم زندگی با کنترل اثر متغیرهای سبک زندگی ( شامل سیگار کشیدن، عملکرد تغذیه‌ای و فعالیت فیزیکی) و متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شد. براساس نتایج این مطالعه بین رخدادهای استرس زای زندگی شامل مشکلات خانوادگی، ناامنی شغلی، مشکلات مالی و ناامنی اجتماعی و سطح استرس درک شده افراد رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. سطح تحصیلات بالا، مرد بودن و فعالیت فیزیکی بالا به استرس درک شده رابطه منفی دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در یک جامعه در حال توسعه با شیوع بالایی از استرس، برای بخش بزرگی از جمعیت، به ویژه زنان و افراد با تحصیلات پایین‌تر، مداخلاتی در جهت حمایت های مالی و اجتماعی، آموزش مهارت های اجتماعی و شیوه زندگی سالم می‌تواند مثمر ثمر باشد
توصیفگر : ۱. فشار روانی.- کلیدواژه‌ها: فشار روانی
: رویدادهای سرنوشت ساز
: مدل های آماری
: عوامل اجتماعی اقتصادی
: Stress, Psychological
: Life Change Events
: Models, Statistical
: Socioeconomic Factors
شناسه افزوده : فیضی، آوات، استاد راهنما
: روح‌افزا، حمیدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۷۵موجود‭‬
نظرسنجی