رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین الگوی رفتارهای مخاطره آمیز جنسی در نوجوانان و جوانان: مدل های توصیفی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102119
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۲۰‬
شماره راهنما : ‭HQ،۳۱،/ن۹ت۲،۱۳۹۳‬
سرشناسه : نوروزی، مهناز
عنوان : تبیین الگوی رفتارهای مخاطره آمیز جنسی در نوجوانان و جوانان: مدل های توصیفی [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهناز نوروزی
استاد راهنما : ؛ عفت السادات مرقاتی خویی، فریبا طالقانی
استاد مشاور : ؛ ماه‌گل توکلی، علی غلامی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۶۹‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۳۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رفتارهای جنسی نوجوانان و جوانان به دلیل شیوع زیاد ‭HIV AIDS‬ و عفونت های منتقل شونده از راه تماس جنسی در میان این گروه سنی، به عنوان یکی از اولویت های اساسی سلامت جامعه مطرح است. با افزایش روزافزون روابط جنسی و روند شکل گیری آن در میان این قشر از جمعیت کشور ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و رویکرد مانی اتنوگرافی و نیز روش نظریه‌ای زمینه‌ای استفاده گردید. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با‭ ۳۰ ‬نفر نوجوان و جوان (‭ ۱۷ ‬نفر دختر و‭ ۱۳ ‬نفر پسر) مجرد رده‌ی سنی‭ ۱۸ -۲۴ ‬سال که فعالیت های جنسی خود را آغاز کرده بودند و نیز مشاهده‌ی ارتباطات و تعاملات جوانان در بستر و عرصه‌های طبیعی مختلف انجام گردید. نمونه‌گیری از طریق دانشگاه، پارک های سطح شهر و باشگاه‌های ورزشی با انتخاب نوجوانان و جوانان به صورت هدفمند شروع گردید و به شکل گلوله برفی ادامه پیدا کرد و سپس روند آن با روش نمونه‌گیری با حداکثر تنوع تداوم یافت. علاوه بر این براساس کدها و طبقات به دست آمده نمونه‌گیری به صورت نظری تا اشباع داده‌ها ادامه یافت و براین اساس با‭ ۱۷ ‬مشارکت کننده‌ی دیگر شامل‭ ۴ ‬والد،‭ ۲ ‬نفر معلم و مشاور مدرسه،‭ ۲ ‬نفر روانشناس بالینی و مشاور خانواده،‭ ۲ ‬نفر پرسنل شاغل در خوابگاه دانشگاه،‭ ۱ ‬نفر مسئول کمیته انضباطی دانشگاه و‭ ۶ ‬نفر پرسنل ارائه دهنده‌ی خدمات بهداشتی درمانی ( شامل یک نفر پرستار، دو نفر ماما، یک نفر پزشک عمومی و دو نفر متخصص زنان و زایمان) مصاحبه انجام شد. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مقایسای مداوم استراوس و کوربین انجام گردید. تحلیل داده ها نشان داد که مسئله و دغدغه اصلی و مشترکی که نوجوانان و جوانان مشارکت کننده با آن دست به گریبان هستند. نیاز به ارتباط و معاشرت با جنس مقابل میباشد و آنان از راهبرد تجربه‌ی دوستی با جنس مقابل برای مقابله با آن استفاده می‌کنند. مشارکت کنندگان در تجربه دوستی با جنس مقابل، تابع نقش های جنسیتی و سناریوهای فرهنگی موثر بر آن به عنوان متغیر مرکزی و به عبارت دیگر فرآیند روانی - اجتماعی غالب و رایج در شکل گیری رفتارهای فرهنگی موثر بر آن به عنوان متغیر مرکزی و به عبارت دیگر فرآیند روانی- اجتماعی غالب و رایج در شکل گیری رفتارهای مخاطره آمیز جنسی مشارکت کننده است. این فرآیند توسط عوامل تسهیل کننده همچون رسانه های ارتباط جمعی موردتاثیر قرارمی‌گیرد. مدل توصیفی پژوهش حاضر نشان می‌دهد که رفتارهای مخاطره آمیز جنسی دختران و پسران در بستر دوستی با جنس مقابل و مبادرت به روابط جنسی، شکل می‌گیرد. این مدل بیانگر این است که در تعاملات با جنس مقابل، ادراکات، فرهنگ، اعمال و رفتارهای جنسی نوجوانان و جوانان به شکل عمده و غالب از طریق نقش های جنسیتی و سناریوهای فرهنگی موثر بر آن که اعمال کننده‌ی استانداردهای متفاوت برای دختران و پسران است، تنظیم و قانون مدار می‌گردد. این مدل همچنین دربرگیرنده‌ی مواردی می‌باشد که در تقویت و یا تضعیف انگیزش جنسی نوجوانان و جوانان مشارکت کننده و به بیانی دیگر ترغیب و تشویق و یا احتراز آنان در ورود به تعاملات جنسی و به دنبال آن درگیرشدن در رفتارهای مخاطره آمیز جنسی اثرگذارند. این مدل محل های اقدام و مداخله برای دستیابی به اهداف سلامت جنسی نوجوانان و جوانان را نشان می‌دهد
توصیفگر : ۱. رفتار جنسی.- کلیدواژه‌ها: رفتار جنسی
: نوجوانی
: عوامل خطر
: Sex Behaviour
: Adolescence
: Risk Factors
شناسه افزوده : مرقاتی خویی، عفت السادات، استاد راهنما
: طالقانی، فریبا، استاد راهنما
: توکلی، ماه گل، استاد مشاور
: غلامی، علی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۸۲۰موجود‭‬
نظرسنجی