رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر تمرینات کششی و پیاده‌روی در نیمه دوم بارداری و پس از زایمان بر میزان فشارخون در زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ -۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102120
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۰۲‬
شماره راهنما : ‭WQ،۲۴۰،پ۸۴۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : پویا، فاطمه
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر تمرینات کششی و پیاده‌روی در نیمه دوم بارداری و پس از زایمان بر میزان فشارخون در زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ -۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه پویا
استاد راهنما : ؛ پروین بهادران، محبوبه تائبی
استاد مشاور : ؛ وحید ذوالاکتاف
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی ( گرایش آموزش مامایی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۵۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۳۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : فشارخون بالا یکی از اختلالات جدی و خطرناک در حاملگی است که از عوامل شایع مرگ و میر مادری و پری ناتال می‌باشد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر تمرینات کششی و پیاده‌روی برتغییرات فشارخون در دوران بارداری در زنان نخست حامله بود. مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و دارای سه گروه زنان باردار شکم اول می‌باشد.‭ ۱۱۸ ‬زن باردار به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی ساده در سه گروه پیاده‌روی (‭ ۲۹ ‬نفر)، تمرینات کششی (‭ ۳۰ ‬نفر) و مراقبت روتین (‭ ۵۹ ‬نفر) جایگزین شدند. در این مطالعه، مشخصات دموگرافیک و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک اندازه‌گیری شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها توسط نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۶ ‬و باآزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس برای داده‌های تکراری انجام شد. مشخصات دموگرافیک گروه‌ها با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. میانگین فشارخون سیستول و دیاستول در سه گروه تمرینات کششی، پیاده‌روی و مراقبت روتین در سه مقطع زمانی ( پیش آزمون، پس آزمون اول، و پس آزمون دوم) تفاوت معنی داری داشت. براین اساس، آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در گروه تمرینات کششی به طورمعناداری نسبت به دوگروه پیاده‌روی و مراقبت روتین کاهش معناداری داشته است. اما اختلاف معنی‌داری بین دو گروه پیاده‌روی و مراقبت روتین مشاهده نشد. براساس نتایج بدست آمده، تمرینات کششی برخلاف پیاده‌روی توانسته است فشارخون سیستول و دیاستول را در سه ماهه دوم بارداری کاهش و در سه ماهه سوم بارداری افزایش آن را کنترل کند. لیکن پیاده‌روی تاثیری بر فشارخون دیاستول نداشت
توصیفگر : ۱. افزایش فشارخون- بارداری.- کلیدواژه‌ها: عوارض آبستنی
: ورزش
: تمرین درمانی
: آبستنی
: پرفشاری خون
: زایمان
: Exercise
: Pregnancy Complications
: Exercise Therapy
: Pregnancy
: Hypertension
: Labor
شناسه افزوده : بهادران، پروین، استاد راهنما
: تائبی، محبوبه، استاد راهنما
: ذوالاکتاف، وحید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۸۰۲موجود‭‬
نظرسنجی