رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر تحریکات حسی ارائه شده توسط خانواده بر نشانه‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102128
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۹۸‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۵۴،ن۱۳۶ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : نادری، مژگان
عنوان : بررسی تاثیر تحریکات حسی ارائه شده توسط خانواده بر نشانه‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مژگان نادری
استاد راهنما : ؛ حجت‌الله یوسفی
استاد مشاور : ؛ رضا دریابیگی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش داخلی و جراحی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ش، ‭۱۰۱‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۱۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نقص حسی ایجاد شده در بیماران بخش مراقبت ویژه به علت مشکلاتی که برای آنها ایجاد می‌کند به عنوان یک استرسور مهم این بخش مطرح بوده و باعث اختلال در راحتی آنها می‌شود. یکی از مهمترین اقدامات غیردارویی برای ایجاد راحتی در بیماران تحریکات حسی است. همچنین کنترل وضعیت همودینامیک بیماران یکی از مهمترین شاخص‌های کلینیکی در بخش ویژه است و وضعیت معمول سلامتی مددجو و تغییر در عملکرد فیزیولوژیک را نشان می‌دهد. این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی است که بر روی‭ ۶۴ ‬بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آیت الله کاشانی و الزهرا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و سپس به روش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. شاخص های فیزیولوژیک بیماران ( فشارخون سیستول و دیاستول، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن شریانی)‭ ۱۰ ‬دقیقه قبل، بلافاصله بعد و‭ ۱۰ ‬و‭ ۳۰ ‬دقیقه بعد از ارائه تحریکات حسی در گروه آزمون و همزمان با گروه آزمون بدون هیچ گونه مداخله در گروه کنترل اندازه‌گیری و ثبت شد. آزمون تی مستقل نشان داد که در زمان های‭ ۱۰ ‬و‭ ۳۰ ‬دقیقه بعد از مداخله بین میانگین فشارخون سیستول و دیاستول، تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن شریانی در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که بین میانگین فشارخون سیستول و دیاستول، تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن شریانی در گروه آزمون در زمان های مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت. اجرای تحریکات حسی توسط خانواده به عنوان یک مداخله پرستاری و غیر دارویی باعث تعدیل شاخص های فیزیولوژیک در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه می‌شود
توصیفگر : ۱. مراقبتهای ویژه- پرستاری.- کلیدواژه‌ها: مراقبتهای ویژه- پرستاری
: بخش مراقبتهای ویژه
: مراقبت پرستاری
: خانواده
: تحریک فیزیکی
: Inensive Care- nursing
: Intensive Care Units
: Nursing Care
: Family
: Physical Stimulation
شناسه افزوده : یوسفی، حجت الله، استاد راهنما
: دریابیگی، رضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۷۹۸موجود‭‬
نظرسنجی