رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط الگوی شیردهی با کیفیت زندگی مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102131
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۹۲‬
شماره راهنما : ‭WS،۱۲۵،ع۸۵۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : علیجان‌پور، معصومه
عنوان : بررسی ارتباط الگوی شیردهی با کیفیت زندگی مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /معصومه علیجان‌پور
استاد راهنما : ؛ پروین بهادران
استاد مشاور : ؛ علیرضا یوسفی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی( گرایش آموزش مامایی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۷۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۵۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : شیردهی یکی از دورانهای بحرانی از نظر حفظ سلامت در زنان می باشد، که می تواند زندگی زنان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط الگوی شیردهی با کیفیت زندگی زنان می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی- مقایسه‌ای و مقطعی، در سال‭ ۱۳۹۲ ‬در شهر اصفهان بر روی‭ ۱۸۹ ‬زن با روش نمونه گیری آسان (‭ ۶۳ ‬نفر در هر گروه از الگوی شیردهی) انجام شد. پرسشنامه خصوصیات فردی و پرسشنامه خلاصه شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۸ ‬انجام شد. مشخصات فردی گروه ها با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در بین گروه هااختلاف معنی‌داری نداشت. ( منحصرا شیرمادر‭۸۵/۷ ‬، منحصرا شیرخشک‭ ۸۳/۹ ‬و توام‭.( ۸۲/۱ ‬ میانگین نمره بعد سلامت فیزیکی کیفیت زندگی، بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری داشت. ( منحصرا شیرمادر‭۲۴/۷ ‬، منحصرا شیرخشک‭ ۲۳/۷ ‬و توام‭.( ۲۲/۷ ‬ در میانگین نمره بعد سلامت روانشناختی، بین گروه‌هااختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ( منحصرا شیرمادر‭۲۱/۳ ‬، منحصرا شیرخشک‭ ۲۰/۶ ‬و توام‭.( ۲۰/۴ ‬ میانگین نمره بعد روابط اجتماعی کیفیت زندگی بین گروه‌هااختلاف معنی‌داری نداشت ( منحصرا شیرمادر‭۱۰/۷ ‬، منحصرا شیرخشک‭ ۱۰/۹ ‬و توام‭۱۰/۵ ‬) و در میانگین نمره بعد محیطی کیفیت زندگی در بین گروه‌هااختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ( منحصرا شیرمادر‭۲۹/۱‬، منحصرا شیرخشک‭ ۲۸/۶ ‬و توام‭.( ۲۸/۴ ‬ با توجه به نتایج به دست آمده، مادران در گروه شیر مادر نمره بالاتری در کیفیت زندگی نسبت به گروه‌های دیگر داشتند. لذا می‌توان با برنامه‌ریزی گسترده و اقداماتی حمایتی توسط خانواده و جامعه با ایجاد شرایط مناسب، کیفیت زندگی و سلامت مادران جامعه و نیز میزان شیردهی را افزایش داد
توصیفگر : ۱. شیردهی.- کلیدواژه: تغذیه با شیر مادر
: شیردهی
: کیفیت زندگی
: مادران
: Breast Feeding
: Lactation
: Quality of Life
: Mothers
: Feeding Behavior
شناسه افزوده : بهادران، پروین، استاد راهنما
: یوسفی، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۷۹۲موجود‭‬
نظرسنجی