رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با اختلالات خوردن در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102136
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۹۵‬
شماره راهنما : ‭BF،۶۹۷/۵،/م۳ب۴،۱۳۹۲‬
سرشناسه : محمدی، شهلا
عنوان : بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با اختلالات خوردن در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /شهلا محمدی
استاد راهنما : ؛ عباس حسینی
استاد مشاور : ؛ مسعود بهرامی، زمزم پاکنهاد
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مدیریت داخلی جراحی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۸۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اختلال خوردن یکی از مشکلات شایع سلامتی با پیامدهای بالینی و روانی است که میتواند تصویر ذهنی از بدن در بیماران مبتلا به سرطان را تحت تاثیر قراردهد. مطالعاتی که به بررسی وضعیت این اختلال و ارتباط آن با تصویر ذهنی دربیماران مبتلا به سرطان پرداخته باشد بسیار محدود است. بنابراین این مطالعه به منظور تعیین ارتباط تصویر ذهنی از بدن با اختلالات خوردن در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. این مطالعه از نوع مقطعی همبستگی است که در بیمارستان سید الشهداء وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬انجام شده است.‭ ۲۱۰ ‬نفر از بیمارانی که از سرطان رنج می بردند به منظور تکمیل پرسشنامه های مشخصات دموگرافیکی و بیماری، پرسشنامه چند بعدی روابط خود بدن و اختلالات خوردن انتخاب شدند. نرم افزار آماری ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۶ ‬جهت بررسی های آماری شامل آزمون تی، آنالیز واریانس و پیرسون استفاده شد. میانگین سن، شاخص توده بدنی، مدت ابتلا به بیماری به ترتیب (‭ ۴۸/۲ ‬مثبت و منفی‭۱۳/۲۰ ‬) سال، (‭ ۲۴/۶ ‬مثبت و منفی‭۴/۶ ‬) کیلوگرم بر متر مربع و (‭ ۲۵/۶۴ ‬مثبت و منفی‭۲۱/۲۴ ‬) ماه بود. میانگین و انحراف معیار نمره اختلال خوردن و تصویر ذهنی ازبدن به ترتیب‭ ۱۲/۸۷ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۷ ‬و‭ ۱۸۴/۴۰ ‬مثبت و منفی‭ ۴۳/۶۸ ‬بود. همچنین‭ ۴۹/۷ ‬درصد از بیماران علائم اختلال خوردن داشتند که‭ ۲۹‬درصد بی اشتهایی و‭ ۲۰/۷ ‬درصد پراشتهایی را تجربه کرده بودند. همچنین ارتباط منفی معنی داری بین نمره تصویر ذهنی از بدن با اختلال خوردن وجود داشت. یافته های این مطالعه نشان داد که اکثر بیماران مبتلا به سرطان علائمی از اختلالات خوردن را تجربه کرده بودند. این به نوبه خود ممکن است منجربه تاثیر منفی برروی تصویر ذهنی از بدن در این بیماران شده و سبب تغییرات روانشناختی و فیزیکی بیشتری در این بیماران شود. یافته های این مطالعه به تیم مراقبت سلامت کمک می کند تا اختلالات خوردن و تصویر ذهنی از بدن در بیماران مبتلا به سرطان را بیشتر مورد توجه قرار داده و همچنین ارتباط این دو را در ارزیابی های خود درنظر بگیرند
توصیفگر : ۱. تصویر ذهنی از بدن.- کلیدواژه‌ها: تصویر بدن
: اختلالات در خورد و خوراک
: نورویش ها
: Body Image
: Eating Disorders
: Neoplasms
شناسه افزوده : حسینی، عباس، استاد راهنما
: بهرامی، مسعود، استاد مشاور
: پاکنهاد، زمزم، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۷۹۵موجود‭‬
نظرسنجی