رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه نیروی عکس‌العمل زمین در افراد مبتلا به بی‌کفایتی لیگامان صلیبی قدامی و افراد سالم در حین اعمال اغتشاشات چرخشی اندام تحتانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102137
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۲۷‬
شماره راهنما : ‭WE،۸۷۰،ن۳۲۱م،۱۳۹۲‬
سرشناسه : نجفی‏‏ ، لیلا
عنوان : مقایسه نیروی عکس‌العمل زمین در افراد مبتلا به بی‌کفایتی لیگامان صلیبی قدامی و افراد سالم در حین اعمال اغتشاشات چرخشی اندام تحتانی [پایان‌نامه]
نویسنده : / لیلا نجفی
استاد راهنما : ؛ جاوید مستمند، علی امیری
استاد مشاور : ؛ بهزاد مهکی
محل تحصیل : دانشکده علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیوتراپی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۴‬ص.‬: مصور: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : لیگامان صلیبی قدامی‭(Anterior Cruciate Ligament (ACL)‬ شایعترین بافت آسیب در زانو می باشد‭ACL .‬ یکی از مهترین ساختارها در کنترل ثبات و حرکات مفصل زانو می باشد‭ACLD .‬ می تواند منجر به ایجاد مشکالاتی نظیر کاهش عملکرد طبیعی زانو، بی ثباتی چرخشی و لغزش به قدام پاتولوژیک و پیشرونده در زانو، کاهش کنترل عملکردی و ضعف در عضلات، پارگی منیسک، تغییرات زودرس استنوآرتریتیک شود. در افراد مبتلا به‭ACLD‬ لغزش به قدام و چرخشی بیش از حد تبیا در حین تمامی فعالیتهای روزانه وجود دارد و درمانهای مختلف می توانند در فعالیتهای سبک ثبات مفصل را در جهات مختلف حفظ کنند در حالیکه در فعالیتهای سنگین قادر به کنترل بی ثباتی چرخشی نمی باشند. در حال حاضر بطور دقیق مشخص نیست چرا درمانهای مختلف نتوانسته اند بی ثباتی چرخشی را کنترل کنند و ایجاد مشکلات ثانویه به چه علت می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط نیروی عکس العمل زمین و بی ثباتی چرخشی در بیماران می باشد. جهت بررسی پایایی ابزار اعمال اغتشاش اندام تحتانی‭ ۱۳ ‬داوطب سالم انتخاب شده و پس از آگاهی کامل از روند مطالعه و تکمیل فرم رضایت نامه جهت شرکت در مطالعه آماده شدند و از افراد خواسته شد که با فاصله یک هفته جهت تجدید آزمون به مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی مراجعه نمایند. سپس‭ ۳۴ ‬داوطلب با نمونه گیری ساده به صورت غیر احتمالی و در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه برای تعیین سطح فعالیت افراد استفاده شد. گروه سالم از نظر اطلاعات دموگرافیک و سطح فعالیت با گروه افراد جور شدند. از دستگاه صفحه نیرو با نرخ نمونه گیری‭ ۱۰۰ ‬هرتز در ثانیه و همچنین ابزار اعمال اغتشاش اندام تحتانی استفاده گردید. از افراد خواسته می شد با پای برهنه روی پای مورد تست روی صفحه نیرو باستند و پای مقابل را بالا بگیرد و دستها را به صورت ضربدری روی قفسه سینه بگذارد. در این هنگام برای اعمال اغتشاش چرخش به داخل یا خارج اندام تحتانی یکی از کابلهای راست یا چپ به صورت ناگهانی توسط رها کننده الکترونیکی که روس دستگاه اعمال اغتشاش کار گذاشته شده است رها می شد. در مجموع دوازده آزمون (چهار مدل هر کدام سه مرتبه‍) برای اغتشاشات چرخش به داخل و خارج اندام تحتانی انجام شد. تکرارپذیری متغییرهای نیروهای عکس العمل زمین در انواع اغتشاشات چرخش به داخل و خارج در پوزیشنهای فلکسیون و اکستانسیون زانو بین دو جلسه آزمون و بازآزمون با فاصله یک هفته ضریب همبستگی درون گروهی و آلفا کرونباخ در اکثر موارد از تکرارپذیری متوسطی برخوردار بود. در مقایسه نیروی عکس العمل زمین در اغتشاش چرخش به داخل تیبیا با زانوی خم بین افراد و افراد سالم مشاهده شد که نیروی عکس العمل زمین در جهت قدامی- خلفی و داخلی خارجی اختلاف معنادار آماری بین دو گروه و گروه سالم دارد و همچنین در اغتشاش چرخش به خارج با زانوی خم نیز مولفه نیروی عکس العمل زمنی تفاوت معناداری بین دو گروه و گروه سالم نشان داد. در مقایسه تاثیر پوزیشن زانو روی نیروی عکس العمل زمین در انواع اغتشاشات چرخشی و پوزیشنهای مختلف زانو در بین افراد سالم فقط در اغتشاش چرخش به خارج و در نیروی عکس العمل قدامی- خلفی و عمودی اختلاف معنادار مشاهده گردید و در سالیر موادرد اختلاف قابل توجهی بدیده نشد. در مقایسه مولفه های نیروی عکس العمل زمن حین اعمال اعقتشاشات جرخشی مابین افردا سالم و افراد مشاهده می شود که تفاوت قالب توجهی ما بین الوی بین گروه و افراد سالم وجود دارد وجود این تقاوت نیروه در دو گروه می تواند بیانگر نیروهای نامناسبی باشد که مفصل زانو در گروه افراد در نتیجه پارگی کامل با آن رو به رو میش ود و این موارد می تواند عماملی جهت بروز استئوآرتریت زودرس و سایر عوارض ثانویه ناشی از پارگی باشد
توصیفگر : رباط متقاطع قدامی
: اندام ها
: چرخش
: اختلالات حرکتی
: زانو
: Anterior Cruciate Ligament
: Extremities
: Rotation
: Movement Disorders
: Knee
: Lower Extrmity
شناسه افزوده : مستمند، جاوید، استاد راهنما
: امیری، علی، استاد راهنما
: مهکی، بهزاد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده علوم توانبخشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۴۸۲۷موجود‭‬
نظرسنجی