رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه میزان تکثیر و بقا سلولهای بنیادی مشتق از چربی تحت تاثیر ‭PRP‬ در داربستهای آلژینات و فیبرین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102146
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۴۳‬
شماره راهنما : ‭QS،۵۲۵،ص۱۹۹م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : صادقیان، مرضیه
عنوان : مقایسه میزان تکثیر و بقا سلولهای بنیادی مشتق از چربی تحت تاثیر ‭PRP‬ در داربستهای آلژینات و فیبرین [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرضیه صادقیان
استاد راهنما : ؛ بتول هاشمی بنی ، محمد مردانی
استاد مشاور : ؛ نوشین امیرپور
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۷۱‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۶۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه در سلول درمانی و مهندسی بافت به سلولهای بنیادی مزانشیمی، توجه خاصی شده است و جهت رسیدن به تعداد سلول مورد نظر با ویژگی های مطلوب، دستیابی به شرایط مناسب کشت ضرورت دارد. در این تحقیق، میزان تکثیر و بقا سلولهای بنیادی مشتق از چربی تحت تاثیر ‭PRP(Platelet Rich)‬ در داربستهای آلژینات و فیبرین، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نمونه های چربی از سه بیمار طی عمل لیپوساکشن بدست آمد. سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی‭(ADSCs)‬ تحت تاثیر آنزیم کلاژنان‭I ‬ از بافت چربی استخراج و کشت داده شد و سلولهای حاصل از پاساژ سوم داربست فیبرین و آلژینات با ‭ ۱۰)PRP‬درصد) و بدون ‭PRP‬ دارای ‭ ۱۰)FBS‬درصد) کشت داده شد و سپس در روزهای‭ ۴ ‬و‭ ۸ ‬یا روش های ‭MTT‬ و رنگ آمیزی با ‭Trypan blue‬ میزان تکثیر وبقا سلولها و با روش ‭Flow cytometry‬ با استفاده از کیت تشخیصی آپوپتوز‭(Annexinv- FITC)‬ میزان آپوپتوز ارزیابی گردید و اطلاعات بدست آمده از طریق روش ‭ANOVA(one- way)‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان بقا و تکثیر سلولها در داربست فیبرین حاوی ‭PRP‬ در روز چهارم و هشتم نسبت به گروه های دیگر(آلژینات با ‭FBS‬ ، آلژینات با ‭PRP‬، فیبرین با ‭(FBS‬ به طور معنی داری بیشتر است‭.(p<0.05)‬ همچنین رنگ آمیزی با ‭Trypan blue‬ نشان داد درصد سلول های زنده در داربست فیبرین حاوی ‭PRP‬ در روز چهارم وهشتم نسبت به گروه های دیگر به طور معنی داری بیشتر و درصد سلول های نکروز شده به طور معنی داری کمتر است‭(p<0.05) .‬ نتایج حاصل از روش ‭Flow Cytometry‬ نشان داد درصد سلول های زنده در روز‭ ۴ ‬و‭ ۸ ‬در گروه فیبرین با ‭PRP‬ به طور معنی داری بیشتر از گروه ها دیگر است‭(p<0.05).‬ ودر روز‭ ۸ ‬درصد سلول های زنده در سلول فیبرین با ‭FBS‬ بیشتر از گروه آلژینات با‭PRP‬ است‭(p<0.05).‬ و درصد سلولهای در مرحله آپوپتوز در روز‭ ۴ ‬در گروه فبیرین با‭PRP‬ کاهش معنی داری نسبت به سایر گروه ها را نشان داد‭(p<0.05).‬ همچنین درصد این سلول ها در روز‭ ۸ ‬در گروه فبیرین با ‭PRP‬ کاهش معنی داری را نسبت به گروه های آلژینات با ‭FBS‬ و آلژینات با ‭PRP‬ نشان داد‭(p<0.05).‬ اما این تفاوت در گروه فبیرین با ‭FBS‬ مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنی داری در درصد سلول ها در مرحله نهایی آپوپتوز و سلولهای نکروز شده در روز‭ ۴ ‬و‭ ۸ ‬در هر‭ ۴ ‬گروه دیده نشد. امروزه در اکثر زمینه های فعالیت مهندسی بافت از سرم های حیوانی مانند ‭FBS‬ در محیط کشت استفاده می شود و تلاش برای جایگزینی یک سوم اتولوگ با سرم های حیوانی ادامه دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به محدودیت های استفاده از فاکتورهای رشد ترکیبی و سرم های حیوانی در ‭PRP,In Vivo‬ حاوی فاکتورهای رشد مختلف، می تواند به صورت اتولوگ مورد استفاده قرار گیرد؛ درضمن تهیه آسان و ارزان بودن آن نسبت به سرم های حیوانی و فاکتورهای رشد ترکیبی، این ماده را به عنوان یک مکمل مناسب برای جایگزین کردن با سرم حیوانی مثل ‭FBS‬ مطرح می کند
توصیفگر : ۱. بافت ها.- کلیدواژه‌ها: بافت شناسی
: یاخته ها
: چربی ها
: Histology
: Cells
: Fats
: Tissue Engineering
: Platelet-Rich Plasma
: Stem Cells
شناسه افزوده : هاشمی بنی، بتول، استاد راهنما
: مردانی، محمد، استاد راهنما
: امیرپور، نوشین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۸۴۳موجود‭‬
نظرسنجی