رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی انواع قصور در خدمات مامایی بر اساس پرونده‌های ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی و کمیسیون پزشکی قانونی و ارائه دستورالعمل پیشنهادی پیشگیری از قصور در خدمات مامایی در استان اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102153
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۸۵‬
شماره راهنما : ‭WP،۳۴،‮الف‬۴۹۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : اسدی، لیلا
عنوان : بررسی انواع قصور در خدمات مامایی بر اساس پرونده‌های ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی و کمیسیون پزشکی قانونی و ارائه دستورالعمل پیشنهادی پیشگیری از قصور در خدمات مامایی در استان اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /لیلا اسدی
استاد راهنما : ؛ مرجان بیگی
استاد مشاور : ؛ محبوبه والیانی، فردین مردانی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی ( گرایش مامایی قانونی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ط، ‭۱۰۲‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۵۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : قصور پزشکی در حرفه زنان و مامایی یکی از نگرانی‌های عمده نظام سلامت می‌باشد چرا که این موضوع علاوه بر ایجاد مرگ و آسیب رسانی به دو گروه آسیب پذیر مادر و نوزاد، بازگشت دشوار پزشکان و ماماهای مرتکب قصور را به فعالیت معمول درمانی و ارائه خدمت به سایر مراجعین فراهم می نماید. این مطالعه با هدف تعیین انواع قصور در خدمات مامایی بر اساس پرونده‌های ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی وکمیسیون پزشکی قانونی و ارائه دستورالعمل پیشنهادی پیشگیری از قصور در خدمات مامایی در استان اصفهان در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه کمی بوده، که به صورت توصیفی گذشته‌نگر انجام شده است و سپس تدوین دستورالعمل با استفاده از فن دلفی صورت گرفته است. اطلاعات از طریق تمامی پرونده‌های مامایی ارجاع شده به سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی شهر اصفهان، در طی فاصله زمانی‭ ۱ ‬فروردین‭ ۱۳۸۵ ‬تا‭ ۲۹‬اسفند‭ ۱۳۹۰ ‬که مرتبط با خدمات مامایی می‌باشند و همچنین دارای حداقل یک حکم یا نتیجه صادره از سوی هیات انتظامی و یا کمیسیون بوده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد در مجموع‭ ۲۰۶ ‬پرونده بررسی شده در سازمان نظام پزشکی و کمیسون پزشکی قانونی شهر اصفهان، در‭ ۶۶ ‬پرونده حکم قصور پزشکی شامل‭ ۳۸ ‬مورد در سازمان نظام پزشکی و‭ ۲۸ ‬مورد در کمیسون پزشکی قانونی مورد تایید قرار گرفت که نشان دهنده در مجموع،‭ ۳۲ ‬درصد قصور در خدمات مامایی در بین سال های‭ ۱۳۸۵ - ۱۳۹۰ ‬در شهر اصفهان می‌باشد. در بین انواع قصور مورد بررسی در پرونده‌ها بی‌مبالاتی با میزان‭ ۲۴/۷ ‬درصد، عدم رعایت نظامات دولتی با‭ ۱۰/۶ ‬درصد، بی‌احتیاطی با‭ ۹/۷ ‬درصد و عدم مهارت با میزان‭ ۸/۲ ‬درصد گزارش شد. یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد بیمارستان های دولتی دارای بالاترین میزان قصور با فراوانی‭ ۵۰ ‬درصد بوده و بیشترین میزان قصور نیز در مرحله پس از زایمان با فراوانی‭ ۴۴/۷ ‬درصد بوده است. درنهایت براساس نتایج به دست آمده، دستورالعمل پیشنهادی پیشگیری از قصور تدوین شد. با توجه به یافته‌های پژوهش میزان قصور در خدمات مامایی و به طور خاص در مرحله زایمان و پس از آن دارای فروانی بالایی بوده که این مسئله می‌تواند ایجاد عوارض برگشت ناپذیر بر روی سلامت مادران و نوزادان در جامعه را موجب گردد از طرفی با توجه به این موضوع که اکثر علل بروز قصور در این حیطه از دسته عوامل قابل پیشگیری بوده لذا آموزش، برنامه‌ریزی صحیح و به کارگیری دستورالعمل پیشنهادی به منظور اصلاح سیستم مراقبت و جلوگیری از تکرار این خطاها توصیه می شود
توصیفگر : ۱. طبابت نادرست.- کلیدواژه ها: مامایی
: پزشکی قانونی
: خدمات بهداشتی به مادران
: Midwifery
: Forensic Medicine
: Maternal Health Services
: Malpractice
شناسه افزوده : بیگی، مرجان، استاد راهنما
: والیانی، محبوبه، استاد مشاور
: مردانی، فردین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۷۸۵موجود‭‬
نظرسنجی