رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر یک برنامه مبتنی بر نیاز خانواده بر میزان بار مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت سید الشهداء) ع (اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102157
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۰۶‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۵۶،خ۵۵۱ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : خسروی، نرجس
عنوان : بررسی تاثیر یک برنامه مبتنی بر نیاز خانواده بر میزان بار مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت سید الشهداء) ع (اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نرجس خسروی
استاد راهنما : ؛ سعید پهلوان زاده
استاد مشاور : ؛ مهین معینی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشت پرستاری ( گرایش روان پرستاری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮خ، ‭۱۲۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۵۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خانواده بیماران سرطانی به دنبال نقش مراقبتی خود دچار بار مراقبتی می شوند لذا ضرورت دارد مداخلات مناسب و موثری جهت کاهش بار مراقبین انجام شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر یک برنامه مبتنی بر نیاز خانواده بر میزان بارمراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان خون انجام گردید. در این مطالعه کارآزمایی بالینی‭ ۶۴ ‬نفر از مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان خون مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء( ع) اصفهان انتخاب و از طریق نمونه گیری آسان و بصورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مراقبت کنندگان گروه آزمون در برنامه مداخله پنج جلسه‌ای شرکت کردند در حالی که گروه کنترل در آن حضور نداشتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بارمراقبتی ‭zarit‬ بود که در سه مرحله قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله توسط دو گروه تکمیل شد. داده ها با نرم افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۲۰ ‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بار مراقبتی به تدریج در طی زمان‌های بررسی در گروه آزمون کاهش و در گروه کنترل افزایش یافت. میانگین بار مراقبتی به ترتیب قبل، بلافاصله بعد و یک ماه پس از اجرای برنامه در گروه آزمون‭ ۲۳/۰۳ ،۳۰/۴ ،۶۳/۶ ‬و در گروه کنترل‭ ۶۸/۸ ،۶۷/۳ ،۶۲/۵ ‬بود. همچنین میانگین نمره بار مراقبتی در گروه آزمون بطور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. به نظر می رسد که این برنامه توانسته است تغییرات مطلوبی در آگاهی مراقبین در رابطه با مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان خون ایجاد نماید و به دنبال آن بار مراقبتی آن ها را کاهش دهد. از همین رو پیشنهاد می‌شود که برنامه‌هایی در این راستا تدوین و توسعه یابند و ارزیابی آنها در قالب پژوهشهای مختلف انجام گیرد
توصیفگر : ۱. سرطان‌های خون.- کلیدواژه‌ها: سرطان خون
: خانواده
: مراقبت تسکین دهنده
: Leukemia
: Family
: Palliative Care
شناسه افزوده : پهلوان زاده، سعید، استاد راهنما
: معینی، مهین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۸۰۶موجود‭‬
نظرسنجی