خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102159
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۲۳‬
شماره راهنما : ‭WP،۸۷۰،ش۳۹۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : شخصی، مصطفی
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تغییرات اکوکاردیوگرافی ‭(LVEF)‬ در دو روش درمانی کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهدا (ع) در سال‭۱۳۹۲ -۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مصطفی شخصی
استاد راهنما : ؛ سیمین هممتی
استاد مشاور : ؛ یلدا کیانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮[بدون صفحه شمار.[ ‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۵۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سرطان پستان از نظر شیوع دومین سرطان در زنان و دومین علت مرگ و میر ناشی از بدخیمی ها، پس از سرطان ریه است. یکی از راه های درمان آن شیمی درمانی است که دارای عوارضی از جمله کاردیوتوکسیسیتی می باشد. در این مطالعه با اندازه گیری سریالی کسر تخلیه بطن چپ ‭(LEVF)‬ توسط اکوکاردیوگرافی عوارض قلبی دو روش مختلف شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان بررسی شد. مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی ‭(clinical trial)‬ کنترل شده پروسپکتیو بر روی‭ ۸۸ ‬بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا(ع) اصفهان جهت کموتراپی در سال‭ ۱۳۹۲-۱۳۹۱ ‬بود. جامعه مورد پژوهش شامل دو گروه‭ ۴۴ ‬نفری از بیماران بود که در انتها‭ ۳ ‬نفر از گروه ‭ACT‬ و‭ ۳ ‬نفر از گروه ‭AC-T‬ از مطالعه خارج شدند. گروه‭AC-T‬ (غیر همزمان): در این گروه بیماران‭ ۴ ‬دوره و هر دوره به فاصله‭ ۳ ‬هفته (کلا‭ ۳ ‬ماه) تحت درمان با آدریامایسین- سیکلوفسفوماید قرار گرفتند. بیماران مجددا به مدت‭ ۴ ‬دوره و هر دوره به فاصله‭ ۳ ‬هفته (کلا‭ ۳ ‬ماه) تحت درمان با دستاکسل قرار گرفتند. گروه ‭ACT‬ (همزمان): در این گروه بیماران‭ ۴ ‬دوره و هر دوره به فاصله‭ ۳ ‬هفته تحت درمان با آدریامایسین- سیکلوفسفوماید- دستاکسل به صورت یک جا قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده در نرم افزار ‭SPPS‬ نسخه‭ ۲۰ ‬وارد شد و از طریق آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه‭(One wey ANOVA)‬ و‭T ‬ مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به صورت میانگین مثبت و منفی انحراف معیار و فراوانی بیان شد. در این مطالعه سطح معنی به صورت ‭P<=0.50‬ در نظر گرفته شد. میانگین کسر تخلیه ای بطن چپ در گروه ‭ACT‬ قبل از شروع شیمی درمانی‭ ۶۲.۳ ‬و در گروه ‭62.5 AC-T‬ بود. که تفاوت معنی داری نداشت ‭(P value= 0.848)‬سه ماه پس از شیمی درمانی با کاهش میانگین هر دو گروه به ترتیب به ‭56.9‬ و ‭57.7‬ باز تقویت معنی دار نبود ولی پس از شش ماه تفاوت معنی دار شد وگروه ‭ACT‬ کاهش بیشتری داشت. همچمنین طبق آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری میانگین کسر تخلیه ای بطن چپ در گروه ‭ACT‬ قبل و سه ماه و شش ماه پس از شروع شیمی درمانی تفاوت معنی داری داشتند‭(P value< 0.001)‬و میانگین کسر تخلیه ای بطن چپ در گروه ‭AC-T‬ قبل و سه ماه و شش ماه پس از شروع شیمی درمانی نیز تفاوت معنی داری داشت‭(P value< 0.002).‬مطالعه اخیر نشان داد در طولانی مدت میزان عوارض قلبی روش همزمان بیشمتر از روش غیر همزامان می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود از روش شمیی درمانی با عوارض کمتر یعنی روش غیر همزان استفاده شود و بیماران حتما در طولانی مدت نیز فالوااپ شوند
توصیفگر : ۱. سرطان های پستان .- کلیدواژه‌ها: اکوکاردیوگرافی
: نورویش‌های پستان
: دارو درمانی
: بازده قلب
: Echocardiography
: Breast Neoplasms
: Cardiac Output
: Drug Therapy
: Ventricular Dysfunction, Left
: Stroke Volume
: Anthracyclines
شناسه افزوده : همتی، سیمین، استاد راهنما
: کیانی، یلدا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)