رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر ارتباط خانواده- بیمار بر بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102163
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۰۹‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۵۲/۵،ش۵۷۶ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : شکرالهی، نسرین
عنوان : بررسی تاثیر ارتباط خانواده- بیمار بر بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نسرین شکرالهی
استاد راهنما : ؛ مریم اقبالی، طیبه مهرابی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری (گرایش داخلی - جراحی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۹۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۲۰۱۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری‌های قلبی عروقی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی در دنیا است و جراحی قلب یکی از درمانهای انتخابی آن بوده که همراه با عوارضی برای بیمار می باشد. یکی از عوارض مهم، رایج و روانشناختی پس از جراحی قلب دلیریوم است که برای پیشگیری و درمان آن می توان به نقش خانواده توجه نمود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ارتباط خانواده- بیمار بر بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب انجام شده است. این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی، دو گروهی و یک سو کور ( از جهت پرسشگر) است که در سال‭ ۲۰۱۳ ‬بر روی‭ ۶۸ ‬بیمار بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان شهید چمران، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه‌ها با روش آسان انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه‭ ۳۴ ‬نفری آزمون و کنترل تقسیم شدند. از فردای روز عمل به عضو خانواده گروه آزمون اجازه ملاقات در شیفت صبح داده می شد تا آموزش‌هایی را که روز قبل جهت برقراری ارتباط موثر با بیمار به او داده شده بود، انجام دهد. ملاقات ها در گروه کنترل طبق روتین بخش و بدون آموزش قبلی بود. دو گروه بوسیله مقیاس ‭CAM- ICU‬ از نظر بروز دلیریوم دوبار در روز جمعا سه نوبت ( دو نوبت صبح و یک نوبت عصر) در طول مطالعه بررسی شدند. در گروه آزمون‭ ۴۱/۲ ‬درصد بیماران زن و‭ ۵۸/۸ ‬درصد بیماران مرد و در گروه کنترل‭ ۲۹/۴ ‬درصد بیماران زن و‭ ۷۰/۶ ‬درصد بیماران مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران در گروه آزمون (‭ ۵۵/۱ ‬مثبت و منفی‭۱۲/۳ ‬) و میانگین و انحراف معیارسن بیماران در گروه کنترل (‭ ۵۴/۱ ‬مثبت و منفی‭۱۳/۱ ‬) بود. براساس نتایج پژوهش درصد بروز دلیریوم در صبح روز بعد از عمل جراحی بعد از مداخله در گروه آزمون‭ ۱۱/۸ ‬درصد و در گروه کنترل‭ ۲۳/۵ ‬درصد بود و صبح روز دوم بعد از عمل در گروه آزمون‭ ۸/۸ ‬درصد و در گروه کنترل‭ ۲۰/۶ ‬درصد بود و آزمون کای دو نشان داد که میزان بروز دلیریوم در روزهای دوم و سوم عمل جراحی در دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری داشت. همچنین در گروه کنترل میزان بروز دلیریوم در عصر‭ ۳۲/۴ ‬درصد و بیشتر از صبح ها بوده است و آزمون کوکران تفاوت آماری معنی‌داری در نوبت های صبح و عصر را در این گروه نشان داد. برقراری ارتباط موثر خانواده با بیمار بعد از جراحی قلب به عنوان یک روش غیر دارویی موثر می‌تواند باعث کاهش بروز دلیریوم بعد از جراحی خصوصا در پایان روز شده و پرستاران باید به پیشگیری از دلیریوم توجه بیشتر نمایند
توصیفگر : ۱. بیمارهای قلب و عروق- پرستاری.- کلیدواژه‌ها: بیماری های قلب و عروق- پرستاری
: خانواده
: مراقبت تسکین دهنده
: بخش مراقبت از بیماران عروق کرونر
: روان آشفتگی
: Cardiovascular Diseases- nursing
: Palliative Care
: Family
: Intensive Care Units
: Delirium
شناسه افزوده : اقبالی، مریم، استاد راهنما
: مهرابی، طیبه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۸۰۹موجود‭‬
نظرسنجی