رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش درمانی داروی گلوکانتیم با توجه به بیان ژن‌های ‭GSH ،AQP1‬ و ‭PGPA‬ درایزوله‌های جدا شده از موارد ‭(Zoonotic cutaneous Leishmaniasis) ZCL‬ مقاوم به درمان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102173
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۶۲‬
شماره راهنما : ‭WR،۳۵۰،س۶۹۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : سلیمانی‌فرد، سیمین‌دخت
عنوان : بررسی نقش درمانی داروی گلوکانتیم با توجه به بیان ژن‌های ‭GSH ,AQP1‬ و ‭PGPA‬ درایزوله‌های جدا شده از موارد ‭(Zoonotic cutaneous Leishmaniasis) ZCL‬ مقاوم به درمان [پایان‌نامه]
نویسنده : /سیمین‌دخت سلیمانی‌فرد
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته انگل‌شناسی پزشکی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮گ، ‭۱۱۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۴۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : لیشمانیوز جلدی، بیماری انگلی پوستی است که توسط تک یاخته ای از جنس ‭Leishmania‬ ایجاد می‌شود. طی دهه‌های اخیر بروز مقاومت به نمک‌های آنتی موان از جمله گلوکانتیم در گونه‌های ‭Leishmania‬ افزایش یافته است. عدم پاسخ به درمان می تواند به علت بیان بیش از اندازه ژن‌های مقاومت دارویی باشد. از آن‌جا که این موضوع در مورد گونه‌های دیگر‭Leishmania‬ به اثبات رسیده است، هدف این تحقیق بررسی میزان افزایش بیان ژن‌های ‭GSH ,PGPA‬ و ‭AQP1‬ در نمونه‌های جدا شده از بیماران مبتلا به لیشمانیوزپوستی ناشی از ‭L.major‬ با فنوتایپ مقاومت نسبت به گلوکانتیم بود. به این منظور ده بیمار مبتلا به لیشمانیوز پوستی ناشی از ‭L.major‬ با فنوتایپ مقاومت و سویه استاندارد ‭(MRHO/IR/75/ER) L.major‬ به عنوان کنترل وارد مطالعه شدند. در بخش ‭in vitro‬ با تهیه مدل آماستیگوت - ماکروفاژ، میزان بیان ژن‌های مذکور در اماستیگوت‌ها قبل از مواجهه با دارو و پس از آن به روش ‭Quantitative RT-Real time PCR Triplicate‬ تعیین و با یکدیگر مقایسه گردید. در قسمت ‭in vivo‬ نمونه‌های جدا شده از بیماران به قاعده دم‌موش‌های ‭Balb/c‬ تزریق و پس از ایجاد زخم لیشمن در محل و نمونه‌گیری میزان بیان ژن‌های مذکوراندازه‌گیری شد. سپس موش‌هابه مدت دو هفته با دوز ‭ ۶۰mg/Kg‬گلوکانتیم درمان شدند و میزان بیان ژن‌ها مجددا اندازه‌گیری شد. همچنین قطر زخم‌های ایجاد شده و بار انگلی آن‌ها قبل از درمان و پس از آن تعیین گردید. علاوه بر این، میزان بیان ژن‌ها در مرحله پروماستیگوت انگل‌ها نیز اندازه‌گیری شد. اختلاف میزان بیان ژن ‭PGPA‬ در نمونه‌های جدا شده از بیماران بعد از مواجهه با دارو و قبل از آن در ‭۹ vitro‬درصد مثبت منفی‭۳۶۷ ‬/. و در ‭۴۹ vivo‬درصد مثبت منفی‭ ۵۹ ‬هزارم و در سویه استاندارد در ‭۱ vitro‬دهم مثبت منفی‭ ۱۷ ‬درصد و در ‭۷ vivo‬هزارم مثبت منفی‭ ۴۵ ‬هزارم بود. این مقدار در مورد ژن ‭GSH‬ بیماران در ‭۸ vitro‬درصد مثبت منفی‭ ۸۲ ‬هزارم و در سویه استاندارد به ترتیب‭ ۷ ‬هزارم مثبت منفی‭ ۳۵ ‬هزارم و‭ ۱ ‬دهم مثبت منفی‭۸ ‬صدم بود همچنین در ژن ‭AQP1‬ این تفاوت در ‭ovitro‬و‭vivo‬ به ترتیب‭ ۲ ‬صدم مثبت منفی‭ ۶۲ ‬هزارم و‭ ۱۱ ‬صدم مثبت منفی‭۷۳ ‬هزارم و در سویه استاندارد‭ ۷ ‬هزارم مثبت منفی‭ ۳۵ ‬هزارم و‭ ۷ ‬هزارم مثبت منفی‭ ۶۵ ‬هزارم اندازه‌گیری شد. اندازه زخم همه موش‌ها پس از درمان، کاهش نشان داد و بار انگلی نیز به صفر تقلیل یافت. با استفاده از آزمون‌های آماری، مقادیر به دست آمده از ایزوله‌های جدا شده از بیماران با مقادیر حاصل از سویه استاندارد مقایسه گردید و علی‌رغم تفاوت در دامنه افزایش بیان ژن‌ها در بیماران نسبت به سویه استاندارد، اختلاف معنی‌داری بین آن‌ها دیده نشد. همچنین در مرحله پروماستیگوت نیز بیان بسیار پایینی از ژن‌ها چه در نمونه بیماران و در نمونه استاندارد مشاهده شد. اندازه زخم‌ها و بار انگلی نیز پس از درمان به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. از آن‌جا که مقاومت، دارای مراحل مختلف بوده و افزایش بیان ژن‌های فوق در سویه مقاوم سایر گونه‌های لیشمانیا به اثبات رسیده است و با تکیه بر یافته‌های این تحقیق که نشان‌دهنده بیان ژن‌های مقاومت ذاتی در ایزوله‌های بیماران بود، این‌طور به نظر می‌رسد که وجود مقاومت ذاتی در سویه ‭L.major‬ مسئله‌ای قابل تامل بوده و باید به وجود مقاومت‌های اندک در مراحل لولیه توجه بیش‌تری شود و با مصرف صحیح در دور استاندارد و راهنمایی بیماران برای درمان کامل و قطعی از بروز مقاومت در سطوح بالا و انتشار ان در مناطق اندمیک جلوگیری کرد
توصیفگر : ۱. لیشمانیاز جلدی- دارو درمانی .- کلیدواژه‌ها: لیشمانیا
: سالک- دارو درمانی
: نمایش ژن
: مقاومت دارویی
: آنتیموان سدیم گ‌لوکونیت
: Leishmania
: Leishmaniasis, Cutaneous- drug therapy
: Gene Expression
: Drug Resistance
: Antimony Sodium Gluconate
شناسه افزوده : حجازی، حسین، استاد راهنما
: صالحی، منصور، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۸۶۲موجود‭‬
نظرسنجی