رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی یک الگوی برنامه درسی استدلال بالینی و بررسی تاثیر آن بر مهارت استدلال بالینی دانشجویان دوره کارآموزی داخلی اطفال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102176
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۶۱‬
شماره راهنما : ‭W،۱۸،ع۶۳۸ط،۱۳۹۱‬
سرشناسه : عشوریون، وحید
عنوان : طراحی یک الگوی برنامه درسی استدلال بالینی و بررسی تاثیر آن بر مهارت استدلال بالینی دانشجویان دوره کارآموزی داخلی اطفال [پایان‌نامه]
نویسنده : /وحید عشوریون
استاد راهنما : ؛ محمد جواد لیاقتدار
استاد مشاور : ؛ پیمان ادیبی
محل تحصیل : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته برنامه‌ریزی درسی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ط، ‭۳۰۹‬ ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : استدلال بالینی مهمترین توانمندی است که هر پزشک باید آن را به دست آورد. در حال حاضر آموزش استدلال بالینی با چالش های بسیاری روبه رو است. با توجه به اهمیت توانمندی استدلال بالینی در آموزش دانشجویان پزشکی و فقدان برنامه‌ای منسجم برای یادگیری، این مطالعه قصد دارد با ارائه الگوی برنامه درسی با تمرکز بر توانمندی استدلال بالینی نحوه تاثیر آن را بر یادگیری این سازه اندازه‌گیری کند و ارتباط آن را با متغیرهای تفکر هوشمندانه، شخصیت و هوش عاطفی مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه در محیط بالینی دوره کارآموزی‭ ۲ ‬ماهه اطفال طراحی و اجرا شده است. این پژوهش با تلفیق الگوی برنامه درسی مبتنی بر توانمندی و پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون بههمراه گروه شاهد طراحی شده است. برای تحلیل نتایج از نرم‌افزار ‭spss‬ ویرایش‭ ۱۴ ‬استفاده شد که در مقایسه نمرات آزمون نظری و استدلال بالینی از آزمون‭t ‬ استیودنت مستقل و برای تعیین ارتباط بین نمرات استدلال بالینی و تفکر هوشمندانه، شخصیت و هوش عاطفی از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارتقاء استدلال بالینی در هر دو گروه شاهد و مداخله معنی‌دار بوده ولی در گروه مداخله افزایش نمره استدلال بالینی دانشجویان بیشتر مشاهده شد اگرچه افزایش نمره نزدیک به معنی داری بود ولی معنی دار نبود. همچنین ارتباط معنی داری بین تفکر هوشمندانه و شخصیت و استدلال بالینی مشاهده نشد در حالیکه هوش عاطفی پس از کنترل دو متغیر دیگر اثر پیشگویی بر واریانس استدلال بالینی داشت. نتایج ارزشیابی برنامه نشان داد که مداخله مزبور توانست استدلال بالینی را ارتقاء دهد اگرچه در حد مرز معنی دار نشد. نظرسنجی هان نشان داد که دانشجویان از برنامه و نحوه آزمون آن رضایت داشتند و توصیه می کردند که برنامه‌های مشابه برای دیگر چرخش های بالینی طراحی و اجرا گردد. از مصاحبه با اعضاء هیات علمی گروه اطفال دو دسته نتایج حاصل گردید:‭۱ ‬) چارچوب محتوایی دوره کارآموزی عمومی و اورژانس اطفال‭۲ ‬) پی بردن به روش های آموزش بالینی اساتید و چالش های موجود. به دنبال تعیین حداقل های یادگیری و چارچوب موجود نیازسنجی از پزشکان عمومی و کارورزان در رابطه با موارد شایع و تهدید کننده حیات در طب عمومی اطفال و اورژانس های آن به عمل آمد که نتایج حاصله نشان داد علیرغم اختلاف نظر بین پزشکان و کارورزان‭ ۲۸ ‬مورد برای محتوای عمومی و اورژانس اطفال در نظر گرفته شد. سپس براساس موارد‭ ۲۸ ‬گانه راهنمای یادگیری تهیه شد. برنامه درسی طب داخلی اطفال که با تاکید بر آموزش استدلال بالینی طراحی و اجرا شد توانست کیفیت دوره عمومی و اورژانس اطفال را بالا ببرد. همچنین برنامه مزبور رضایتمندی دانشجویان را نیز فراهم نمود
توصیفگر : ۱. آموزش پزشکی .- کلیدواژه‌ها: آموزش پزشکی
: دانشجویان پزشکی
: برنامه درسی
: مطالعات ارزشیابی
: تفکر
: هوش
: کفایت بالینی
: پزشکی کودکان
: Education, Medical
: Students, Medical
: Curriculum
: Evaluation Studies
: Thinking
: Intelligence
: Clinical Competence
: Pediatrics
شناسه افزوده : لیاقتدار، محمد جواد، استاد راهنما
: ادیبی، پیمان، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۴۸۶۱موجود‭‬
نظرسنجی