رکورد قبلیرکورد بعدی

" برنامه ریزی درسی دوره آموزشی پژوهش های زیست پزشکی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102177
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۶۰‬
شماره راهنما : ‭W،۱۸،ح۹۵۸ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : حیدری شریف‌آباد، سکینه
عنوان : برنامه ریزی درسی دوره آموزشی پژوهش های زیست پزشکی [پایان‌نامه]
نویسنده : /سکینه حیدری شریف‌آباد
استاد راهنما : ؛ نیکو یمانی
استاد مشاور : ؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد، یوسف قیصری
محل تحصیل : مرکز تحقیقات و توسعه آموزش پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ح، ‭۱۲۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۵۱۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : گسترش و توسعه علوم زیست پزشکی و پیچیدگی و تخصصی شدن این علوم نیاز کشور به تربیت نیروهایی متخصص و توانمند برای انجام پژوهش های مرتبط با این حیطه را به دنبال داشته است. پژوهش در علوم زیست پزشکی راه‌حلی موثر برای مقابله با چالش های بهداشتی جامعه است. پیشرفت های سازنده در زمینه پژوهش های زیست پزشکی مستلزم تربیت و آموزش پژوهشگرانی نخبه و با انگیزه در این زمینه در کشور است. برای پاسخ به این نیازها و چالش ها باید برنامه درسی و استراتژی های مناسب آموزشی را به کار بریم. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که از نظر هدف جزء طرح های توصیفی و از نظر کاربرد نتایج در ردیف طرح های کاربردی می‌باشد که در سال‭ ۱۳۹۲ ‬در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف نخبه پروری انجام شده است. روش انجام پژوهش در این مطالعه ترکیبی از روش های کیفی و کمی می‌باشد. به طور کلی مطالعه از دو فاز نیازسنجی و طراحی برنامه درسی تشکیل شده است. فاز نیازسنجی شامل چهار گام بررسی برنامه‌های درسی دانشگاه‌های خارج از کشور که این دوره را دارند، مصاحبه با اساتید و صاحبنظران پژوهش‌های زیست پزشکی، نظرسنجی به وسیله پرسشنامه نیازسنجی و برگزاری جلسات بحث در گروه متمرکز می‌شد. فاز دوم پژوهش طراحی برنامه درسی دوره پژوهش های زیست پزشکی بود که با توجه به نتایج فاز اول و برگزاری جلسات بحث در گروه متمرکز با صاحبنظران حوزه پژوهش های زیست پزشکی و متخصصین برنامه‌ریزی درسی بود. برای بررسی دقت و صحت داده‌ها در بخش کیفی پژوهش از شیوه‌ی کاوش به وسیله افراد مورد پژوهش استفاده گردید و برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از نظر متخصصان برای تایید روایی محتوایی و صوری و تعیین ضریب آلفای کرونباخ جهت تایید پایایی استفاده گردید که این ضریب‭ ۹۴ ‬درصد محاسبه شد. در نهایت نیازسنجی و طراحی برنامه، منجر به تدوین برنامه درسی پژوهش های زیست پزشکی در چهار فصل گردید. این دوره کلا‭ ۱۲ ‬واحد دانشگاهی می‌باشد که شامل‭ ۹ ‬واحد اختصاصی اجباری،‭ ۱ ‬واحد اختصاصی اختیاری و‭ ۲ ‬واحد پروژه عملی می‌باشد. تدوین و راه‌اندازی این دوره برای آشناکردن دانشجویان علاقه‌مند و با استعداد کشورمان برای ورود به حوزه پژوهش های زیست پزشکی ضروری می‌باشد تا با پرورش نسلی از نخبگان علمی کشور در راستای به کارگیری یافته‌های پژوهش ها در عرصه عمل و نهایتا ارتقای سطح سلامت جامعه و رسیدن به خودکفایی ملی در حوزه علوم زیست پزشکی گام برداریم. برنامه درسی تدوین شده اشتراکات زیادی با دوره‌های آموزشی مشابه در دانشگاه‌های خارج از کشور که این دوره را به صورت دوره های منجر به اخذ مدارک دانشگاهی، کارشناسی، ارشد و دکترا ارائه می‌نمایند، دارد. چشم‌انداز پیش رو آشنایی و تربیت دانشجویان نخبه و علاقه‌مند از بین دانشجویان پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی با علم تحقیق پایه و تخصصی در زمینه پژوهش های زیست پزشکی است این دوره آموزشی‭ ۱۲ ‬ماهه می‌تواند روحیه پژوهشگری و ایده‌پردازی را در آنها تقویت کند و زمینه‌ساز ادامه تحصیل و فعالیت آنها در این راستا باشد
توصیفگر : ۱. آموزش پزشکی.- کلیدواژه‌ها: آموزش پزشکی
: مهندسی زیست پزشکی
: برنامه درسی
: مدل‌های آموزشی
: دانشجویان پزشکی
: پژوهش
: Education, Medical
: Biomedical Engineering
: Curriculum
: Models, Educational
: Students, Medical
: Research
شناسه افزوده : یمانی، نیکو، استاد راهنما
: حق‌جوی جوانمرد، شقایق، استاد مشاور
: قیصری، یوسف، استاد مشاور آمار
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات و توسعه آموزش پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۴۸۶۰موجود‭‬
نظرسنجی